μεταπτυχιακές σπουδές 2017

Ενημερώνομαι Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μεταπτυχιακές σπουδές «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Υγεία – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» στις εξής κατευθύνσεις/εξειδικεύσεις: (α1)   Δημόσια Υγεία – Επιδημιολογία… Read More

Μεταπτυχιακές Σπουδές ΑEI Πειραιά ΤΤ: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με θέμα «Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑEI Πειραιά ΤΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ” ” το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science). Read More

Σταδιοδρομώ Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ».

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 την εισαγωγή έως και τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ». Read More

Σταδιοδρομώ Δωρεάν μεταπτυχιακά: Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός παιδείας στους πρυτάνεις!

Με τους Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων  συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, ενόψει κατάρτισης του νομοσχεδίου για τα Μεταπτυχιακά  και τη διοίκηση των ΑΕΙ. Read More