ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα την «Φιλοσοφία»

Από neolaia.gr Team 21 Απριλίου 2017

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφία προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έως 30 θέσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Κατεύθυνση "Ιστορία της Φιλοσοφίας".

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφία προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έως 30 θέσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Κατεύθυνση «Ιστορία της Φιλοσοφίας». Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι:

α. Το ΠΜΣ Φιλοσοφία – κατεύθυνση «Ιστορία της Φιλοσοφίας» είναι διάρκειας δύο (2) ετών διαρθρωμένων σε κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών. Εξ αυτών τα τρία πρώτα (1ο, 2ο και 3ο) είναι διδακτικά, ενώ κατά το 4ο εκπονείται η Διπλωματική Εργασία.

β. Το ΠΜΣ Φιλοσοφία – κατεύθυνση «Ιστορία της Φιλοσοφίας» είναι πλήρους φοίτησης. Μόνον σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και κατόπιν τεκμηρίωσης εκ μέρους του ενδιαφερομένου παρέχεται σε φοιτητές για τους οποίους η πλήρης φοίτηση έχει καταστεί ανέφικτη η δυνατότητα της μερικής φοίτησης κατά την κρίση της Τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής και σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ, τον Οδηγό Σπουδών και τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Π.Α. Η δυνατότητα της μερικής φοίτησης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παρατείνει την διάρκεια των σπουδών πέραν των έξι (6) διδακτικών εξαμήνων και του ενός (1) που απαιτείται για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ 

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486