Πολυτεχνείο Κρήτης | Παρουσίαση

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1977 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 1984. Το πρώτο τμήμα που λειτούργησε ήταν αυτό των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

Η Πολυτεχνειούπολη καταλαμβάνει έκταση 2900 στρεμμάτων. Εκτός από την έκταση αυτή, το ίδρυμα έχει στην κατοχή του και άλλα παραδοσιακά και ιστορικά κτίρια, όπως τη Γαλλική Σχολή και το Ενετικό Συγκρότημα.

Ακαδημαϊκή οργάνωση

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργούν 5 τμήματα μηχανικών πενταετούς φοίτησης, καθώς και το Γενικό Τμήμα, το οποίο προσφέρει επικουρικό έργο στα υπόλοιπα τμήματα. Το Γενικό Τμήμα προσφέρει μαθήματα και εργαστήρια για τους τομείς των Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Μηχανικής και Κοινωνικών Επιστημών. Ο σκοπός του Γενικού Τμήματος είναι να προετοιμάσει τον φοιτητή σε διάφορα πεδία της ειδικότητά του. Τα τμήματα με τα αρχικά τους, κατά σειρά έναρξης λειτουργίας είναι τα εξής:

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Στα παραπάνω τμήματα φοιτούν περίπου 2600 προπτυχιακοί και 700 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το προσωπικό του ιδρύματος ανέρχεται σε 120 μόνιμους καθηγητές, περίπου 50 συμβασιούχους καθηγητές, 250 συμβασιούχους ερευνητές, 85 εργαστηριακούς υπαλλήλους, 40 τεχνικούς και 110 διοικητικούς υπαλλήλους.

Σίτιση

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργεί εσωτερικά ιδιωτική λέσχη, στην οποία οι φοιτητές μπορούν να σιτίζονται. Όλοι οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για δικαίωμα δωρεάν σίτισης, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Υπόψιν για παροχή δωρεάν σίτισης λαμβάνονται το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας του φοιτητή, καθώς και διάφορα άλλα κριτήρια (όπως ο αριθμός των παιδιών της οικογενείας του φοιτητή, διαζευγμένοι ή θανόντες γονείς κ.α.).

Στέγαση

Εσωτερικά στην Πολυτεχνειούπολη λειτουργεί φοιτητική εστία, στην οποία οι επιλαχόντες φοιτητές μπορούν να διαμένουν δωρεάν. Αιτήσεις για δωρεάν στέγαση στη φοιτική εστία γίνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και η επιλογή γίνεται με κριτήρια παρόμοια με αυτά για την παροχή δωρεάν σίτισης. Η εστία χωράει 73 φοιτητές από όλα τα τμήματα του πολυτεχνείου Κρήτης.

Μέχρι και την περίοδο 2005-2006, οι φοιτητές μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση επιδότησης ενοικίου, με την οποία το Πολυτεχνείο τους κάλυπτε εν μέρει τα έξοδα ενοικίου τους. Από την έναρξη της περιόδου 2006-2007 ανακοινώθηκε από την Πρυτανεία η διακοπή παροχής επιδοτήσεων ενοικίου από το Πολυτεχνείο.

Υποτροφίες
Κατά την περίοδο 2006-2007 θεσπίστηκε η απονομή υποτροφιών επίδοσης και αριστείας στους πρωτεύσαντες φοιτητές κάθε τμήματος. Αφορά περίπου το 10% των φοιτητών κάθε έτους για τα 4 πρώτα έτη. Οι υποτροφίες αριστείας απονέμονται στον πρώτο φοιτητή κάθε τμήματος και κάθε έτους, δηλαδή συνολικά απονέμονται 20 υποτροφίες αριστείας. Η επιλογή γίνεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει ο κάθε φοιτητής, τα οποία υπολογίζονται με μια μέθοδο που λαμβάνει υπ’όψιν τόσο τον αριθμό μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής, όσο και την βαθμολογία του σε αυτά. Οι υποτροφίες είναι οικονομικής φύσεως και ανέρχονται σε 1000€ για τις υποτροφίες επίδοσης και σε 1500€ για τις υποτροφίες αριστείας.

Συγκοινωνίες
Πέραν της καθιερωμένης φοιτητικής έκπτωσης στα ΜΜΜ που παρέχεται πανελλαδικά, το Πολυτεχνείο Κρήτης συνάπτει κάθε έτος ειδική συμφωνία με το ΚΤΕΛ Χανίων και επιδοτεί την τιμή του φοιτητικού εισιτηρίου κατά την μετακίνηση των φοιτητών με αστικό λεωφορείο από και προς την Πολυτεχνειούπολη. η τιμή του εισιτηρίου έχει διαμορφωθεί σε 1 euro. Παράλληλα, σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ, έχουν δρομολογηθεί επιπλέον δρομολόγια, σε ώρες αιχμής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μετακινουμένων από και προς την Πολυτεχνειούπολη.