Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Πολυτεχνείο Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ιδρύθηκε τον Ιούλιο 2004. Αποσκοπεί στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση με γνώσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της τέχνης, της τεχνολογίας και της επιστήμης, συνδέοντας τη θεωρία με το σχεδιασμό. Έχει αποστολή και σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση με τη διδασκαλία και την έρευνα των επιστημονικών περιοχών της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας-χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής-οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει τις παραπάνω θεματικές ενότητες με μαθήματα σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, τον Αστικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό, τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, την Ιστορία και τη Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης, την Αρχιτεκτονική Τοπίου, την Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας, την Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, τις Εικαστικές Τέχνες, την Αποκατάσταση Κτηρίων και Συνόλων.

Προπτυχιακές Σπουδές

1o Εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σκέψη 1
Μέσα Αναπαράστασης στην Αρχιτεκτονική
Μαθηματικά 1
Τοπογραφία – Αποτύπωση
Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 1
Εικαστικές Τέχνες 1
Ιστορία της Τέχνης 1

2o Εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σκέψη 2
Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 2
Μαθηματικά 2
Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 2
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Οικοδομική 2
Εικαστικές Τέχνες & Ιστορία της Τέχνης 2

3o Εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3
Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 3
Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 3
Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Οικοδομική 3
Δομική Μηχανική 1
Εικαστικές Τέχνες 3

4o Εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4
Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 3B
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Τοπίου
Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 4
Εισαγωγή στον Αστικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό
Δομική Μηχανική 2
Εικαστικές Τέχνες 4

5o Εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Τοπίου
Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 5
Αστικός Σχεδιασμός 1
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

6o Εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6
Ιστορία Θεωρία και Κριτική Συντήρησης και Αποκατάστασης
Αστικός Σχεδιασμός 2
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Μεταλλικές και Ξύλινες Κατασκευές
Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

7o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7
Επεμβάσεις σε Υφιστάμενα Κελύφη
Πολεοδομικός Σχεδιασμός 1
Εισαγωγή στην Επαγγελματική Πρακτική

8o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8
Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2

9o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Χωροταξία
Ερευνητική Εργασία

10o Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογή
7o, 8ο και 9ο Εξάμηνο

Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ειδικά Θέματα Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
Ειδικά Θέματα Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής
Ειδικά Θέματα Αποκατάστασης Κτηρίων και Συνόλων
Θέματα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Ειδικά Θέματα Αστικού Σχεδιασμού
Ειδικά Θέματα Εικαστικών Τεχνών
Θεσμοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Μαθήματα άλλων Τμημάτων
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Γενικού Τμήματος
Κοινωνιολογία
Μικρο-Μάκρο Οικονομική
Περιβαλλοντική και Τεχνική Νομοθεσία
Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία
Τέχνη και Τεχνολογία
Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.