Σταδιοδρομώ

Τα πάντα για τη μόρφωση και τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σου! Ημερίδες, υποτροφίες, θέσεις για πρακτική άσκηση, σεμινάρια, όλα θα τα βρεις εδώ!

Μεταπτυχιακές Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά κατά το διάστημα 3 - 7 Οκτωβρίου 2016, από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., με βάση τους φακέλους που οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες είχαν καταθέσει ή είχαν αποστείλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Read More

Εργασία ΣΕΠΕ: Όλες οι πληροφορίες για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που δίνει 1.471,60 ευρώ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 3.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 24 ετών υλοποιεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), σε τομείς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιδοτούμενης Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης για Άνεργους Νέους. Read More