Θέσεις εργασίας στον ΟΑΕΔ – Δείτε ΕΔΩ τη νέα προκήρυξη!

Από neolaia.gr Team 24 Μαΐου 2019

ΟΑΕΔ: Δείτε αναλυτικά!

Με σημερινή ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΑΕΔ, γνωστοποιεί την επαναπροκήρυξη θέσεων εργασίας στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναγράφονται τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την υλοποίηση ενός (1) προγράµµατος επιµόρφωσης 25 ανέργων δηµοσιογράφων, αποφοίτων δηµοσιογραφικών σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και ΙΕΚ.
Ο Οργανισµός προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από την Τρίτη 28-05-2019 έως και την ∆ευτέρα 03-06-2019, MONO µε συστηµένη επιστολή η µε ταχυµεταφορά και ώρα από 8:30 π.µ. έως 13:30 µ.µ., όπως προβλέπονται από την µε αριθµ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκης 73, 57013, Ωραιόκαστρο, τηλ 2310- 699769), για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµίσθιων εκπαιδευτικών οι
οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεµατικών αντικειµένων.

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης. Πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, τα µαθήµατα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Θεσ/νίκης του ΟΑΕ∆ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr.

Για την υλοποίηση του προγράµµατος επιµόρφωσης 25 ανέργων δηµοσιογράφων, αποφοίτων δηµοσιογραφικών σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και ΙΕΚ, για τις
ενότητες:

Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών:

• Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ µε δηµοσιογραφική επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 8 ετών στις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες (ελλείψει 8ετούς δηµοσιογραφικής επαγγελµατικής εµπειρίας γίνονται δεκτές αιτήσεις µε δηµοσιογραφική επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών).
• ∆ίπλωµα ΙΕΚ η Πτυχίο Β/θµιας εκπαίδευσης, µε τουλάχιστον 15 ετών δηµοσιογραφική επαγγελµατική εµπειρία στις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες (ελλείψει 15ετούς
δηµοσιογραφικής επαγγελµατικής εµπειρίας γίνονται δεκτές αιτήσεις µε δηµοσιογραφική επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών).

ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκης 73, 57013, Ωραιόκαστρο, τηλ: 2310-699769), από την Τρίτη 28-05-2019 έως και την ∆ευτέρα 3-06-2019, MONO µε συστηµένη επιστολή η µε ταχυµεταφορά. Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης.
2. Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθµός συνηµµένων (σε φύλλα) πλην του φύλλου της αίτησης.
3. Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

Δείτε ακόμα: Εποχικό επίδομα 2019: Κριτήρια & προϋποθέσεις για τους δικαιούχους!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486