υποτροφίες 2016

Σταδιοδρομώ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Υποτροφίες από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενέκρινε την πρόταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στo πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων», υποστηρίζοντας με δωρεά την υλοποίηση των δράσεων της πρότασης. Read More