Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε Δήμους και άλλους φορείς – Δείτε τις ειδικότητες

Από neolaia.gr Team 16 Οκτωβρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους και άλλους φορείς του δημοσίου της χώρας, μέσα από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις, υποβάλλοντας την αίτησή τους, αφού ακολουθήσουν πρώτα τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Ειδικότερα:

15 θέσεις εργασίας – ΕΦΑ Έβρου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών για την υλοποίηση των εργασιών του υποέργου 4 «Διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών» που υλοποιείται με αυτεπιστασία και απολογιστικά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου στο πλαίσιο του έργου «Κεντρική μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων αστικών στερεών αποβλήτων Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Αλεξανδρούπολης)» (MIS 5001777) του ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως και το τέλος του έργου.

ΠΕ Αρχαιολόγων
ΥΕ εξειδικευμένων εργατών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικές εργασίες πεδίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Υπηρεσία μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Μάκρης 44, 681 31 Αλεξανδρούπολη (τηλ. επικοινωνίας: 2551026103), απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, από την 17/10/2019 έως και την 23/10/2019.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486