Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Από neolaia.gr Team 14 Νοεμβρίου 2016

εαπ-new-logo

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Σκοπός – Περιγραφή

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων γύρω από την εξέλιξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού και να παρουσιάσει διαχρονικά τη συνεισφορά του.

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» (ΠΣ ΕΛΠ) αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα που προσφέρει διεπιστημονική και διαχρονική σπουδή των πτυχών, των εκφάνσεων και της συμβολής του ελληνικού πολιτισμού στο ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, που αποτελεί πλέον ένα καταξιωμένο προπτυχιακό πρόγραμμα με σημαντική προσφορά, επιτεύχθηκε από το ΕΑΠ η προσφορά πανεπιστημιακών σπουδών με πρωτότυπο και εναλλακτικό χαρακτήρα σε σχέση με τα συμβατικά πανεπιστήμια.

Tο Πρόγραμμα συνδυάζει:

-τη μελέτη της ιστορίας ως υπόβαθρο,

-τη μελέτη της πνευματικής δημιουργίας (λογοτεχνία, φιλοσοφία, επιστήμες), των τεχνών (εικαστικές τέχνες, πολεοδομία, θέατρο, χορός, μουσική, κινηματογράφος, κ.ά.) και

-τη μελέτη της κοινωνικής ζωής (πολιτική οργάνωση, δημόσιος και ιδιωτικός βίος, το διασπορικό φαινόμενο, υποδοχή και ένταξη του παρελθόντος στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα),

ενώ ενθαρρύνει τη συνεξέταση των πολιτιστικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται στον ελληνικό χώρο με το ευρύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς.

Οι συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες που συναπαρτίζουν το Πρόγραμμα είναι δώδεκα (12) και αντιστοιχούν σε ουσιώδεις και διεθνώς αναγνωρισμένες διαστάσεις της συμβολής του ελληνικού πολιτισμού. Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση πάνω στις έννοιες πολιτισμός και κουλτούρα και στη συνέχεια σπουδάζουν ιστορία, τέχνη, αρχιτεκτονική, και πολεοδομία, μελετούν πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, αρχαίου και σύγχρονου, την ελληνική γραμματεία από τα ομηρικά έπη μέχρι τον 20ο αιώνα, φιλοσοφία και επιστήμη, αρχαίο θέατρο, σύγχρονο θέατρο και κινηματογράφο, μουσική και χορό, αρχαιολογία και μουσειολογία, καθώς και τις παγκόσμιες εστίες της ελληνικής διασποράς.

Ειδικότερα, σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει ευρείες γνώσεις και κριτική αντίληψη γύρω από τις πολιτισμικές αναζητήσεις και εκδηλώσεις που αναπτύχθηκαν στις διαδοχικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας, αρχαίας, μεσαιωνικής και νεότερης, αναδεικνύοντας τη συνάφεια των πολιτιστικών διεργασιών (συνέχειες, ασυνέχειες, αναβιώσεις, αναζητήσεις ταυτότητας, το ζήτημα της πολιτιστικής κληρονομιάς, κλπ.) με τις εκάστοτε ιστορικές και κοινωνικές συνιστώσες.

Το ΠΣ ΕΛΠ καλλιεργεί την κριτική και συνθέτουσα σκέψη των φοιτητών πάνω στις υλικές και άυλες διαστάσεις του ελληνικού πολιτισμού, πάνω στη συνεισφορά του στο παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθαι και πάνω στην αλληλεπίδραση παρόντος-παρελθόντος, μελετώντας παράλληλα τις αλληλεπιδράσεις με άλλους πολιτισμούς που επέβαλε ανέκαθεν η γεωγραφική θέση της Ελλάδας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους καλλιεργεί και προάγει τις εξής ικανότητες ή δεξιότητες:

-Εποπτεία της εξαιρετικά πολυδιάστατης ελληνικής πολιτιστικής διαχρονίας με παράλληλη ικανότητα εμβάθυνσης.

-Κριτικός στοχασμός.

-Ικανότητα για αφηρημένη, συνδυαστική και συγκριτική σκέψη στην ανάλυση, τη  σύνθεση και την ερμηνεία εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών του ελληνικού πολιτιστικού γίγνεσθαι και των διαχρονικών μεταβολών του.

-Αισθητική παιδεία.

-Επίγνωση της διαχρονικής ώσμωσης του ελληνικού πολιτισμού με άλλους πολιτισμούς και του αναπτυξιακού δυναμικού του.

Επίσης,

-Ικανότητα στη γραπτή επικοινωνία και τη σύνταξη αρτίων ακαδημαϊκών δοκιμίων.

-Δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας, πληροφόρησης και αναπαράστασης και στην αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0228- Humanities/ interdisciplinaryprogramme

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486