Εργασία 2016: 30 προσλήψεις γιατρών στον Δήμο Αθηναίων

Από neolaia.gr Team 1 Νοεμβρίου 2016

Εργασία: Ανοίγουν 1.983 προσλήψεις στον χώρο της Υγείας

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 3 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής
 • 3 ΠΕ Ιατρών Παθολόγων
 • 2 ΠΕ Ιατρών Μαιευτήρων – Γυναικολόγων
 • 1 ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών
 • 2 ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων 
 • 1 ΠΕ Ιατρών Οφθαλμιάτρων
 • 3 ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων
 • 2 ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων
 • 1 ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων
 • 2 ΠΕ Ψυχολόγων
 • 2 ΠΕ Νοσηλευτών
 • 2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • 2 ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
 • 2 ΤΕ Μαιών/ Μαιευτών
 • 2 ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών

Δες περισσότερες θέσεις εργασίας εδώ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ.10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450 κ. Γιαννέλης, 210.52.77.452 κα Γιαννίκου, 210.52.77.480 κ. Κοτελίδας & κ. Σακελλαρίου, 210.52.77.482 και 210.52.77.484 κ. Μούτσελος και κα Μακρή). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Κεντρικού Τομέα Αθηνών)
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 4

Κάνε like για να μαθαίνεις όλα τα νέα!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486