Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Χαλκίδας

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Σκοπός του Τμήματος ηλεκτρολογίας είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του, ώστε να είναι ικανοί να ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων ορισμένης δαπάνης (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κινητήρια συστήματα κ.λ.π.).

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μαθηματικά Ι, Φυσική, Ηλεκτροτεχνία Ι, Τεχνολογία Κατασκευών, Τεχνολογία Κατασκευών
Λειτουργία & Χρήση Η/Υ, Τεχνολογία Υλικών & Εξαρτημάτων

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μαθηματικά ΙΙ, Ηλεκτρονικά Ι, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ, α) Στοιχεία οικονομίας ή β) Οικονομοτεχνικά Ανάλυση

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μαθηματικά ΙΙΙ, Ψηφιακά Συστήματα Ι, Ηλεκτρονικά ΙΙ, Ηλεκτρικές Μηχανές Ι -Μετασχηματιστές, Προγραμματισμός Η/Υ

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
ΣΑΕ Ι, Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ, Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ, Εξομοίωση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με Η/Υ, Μηχανική, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
ΣΑΕ ΙΙ, Κινητήριες Μηχανές, Ηλεκτρονικά Ισχύος – Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι, Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Κατασκευές, α) Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
β) Διοίκηση Έργων

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι, Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα, Μικροϋπολογιστές, Νομοθεσία & Ασφάλεια Εργασίας, Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές – Φωτοτεχνία

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ, Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων, α) Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική ή β) Προστασία Περιβάλλοντος, Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας, Τεχνολογία Μετρήσεων, PLC – Αυτοματισμοί,

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με το νέο καταστατικό σπουδών του τμήματος (άρθρο 4), κατά τη διάρκεια των σπουδών στο τμήμα Ηλεκτρολογίας, υποχρεούστε να παρακολουθήσετε επιτυχώς τουλάχιστον τέσσερα προαιρετικά μαθήματα, εκ των οποίων τα δύο πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάποια από τα «Ξένη Γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ». Τα υπόλοιπα δύο είναι της επιλογής σας.
Τα μαθήματα αυτά είναι τα εξής.
Ξένη Γλώσσα Ι, Ξένη Γλώσσα ΙΙ, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ, Συστήματα Scada, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Δίκτυα Η/Υ – Τηλεματική, Θεωρία Σημάτων, Ειδικά Κεφάλαια Σ.Η.Ε., Ειδικά Κεφάλαια Σ.Α.Ε., Τεχνητή Νοημοσύνη – Έμπειρα Συστήματα, Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων, Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Μηχανών, Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογίας Υψηλών Τάσεων, Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρονικών, Ανάπτυξη Εφαρμογών – Πολυμέσα