Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής και της πληροφορικής σε τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης των ήπιων μορφών ενέργειας, του περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά I, Φυσική, Χημεία I, Πληροφορική I, Σχέδιο – cad, Ενέργεια, περιβάλλον και φυσικοί πόροι

Εξάμηνο 2ο
Μαθηματικά II, Χημεία II, Πληροφορική II, Τεχνική θερμοδυναμική, Ηλεκτρικά κυκλώματα, Αειφόρος ανάπτυξη και γενική οικολογία

Εξάμηνο 3ο
Περιβαλλοντική στατιστική, Αναλογικά-ψηφιακά ηλεκτρονικά, Γεωλογία, Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, Κατασκευαστικές τεχνολογίες, Κοινωνιολογική προσέγγιση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων

Εξάμηνο 4ο
Φαινόμενα μεταφοράς, Μικροελεγκτές, Μετρολογία, Γεωφυσική, Εισαγωγή στο γεωργικό περιβάλλον, Ενεργειακή οικονομία

Εξάμηνο 5ο
Συστήματα λήψης μετρήσεων και ελέγχου, Μετεωρολογία-κλιματολογία, Ήπιες μορφές ενέργειας I, Περιβαλλοντική νομοθεσία

Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά (επιλογή δυο μαθημάτων):
Τεχνολογία και διαχείριση υγρών αποβλήτων, Τεχνολογία γεωτρήσεων και αντλήσεων, Υδρογεωλογία, Τεχνολογία εντοπισμού υδατικών πόρων

Εξάμηνο 6ο
Τηλεπισκόπιση και ψηφιακή ανάλυση εικόνας, Ήπιες μορφές ενέργειας II, Περιβαλλοντική διοίκηση

Κατ΄ επιλογής υποχρεωτικά (επιλογή δυο μαθημάτων):
Ατμοσφαιρική ρύπανση, Περιβαλλοντική γεωτεχνολογία, Τεχνολογία ελέγχου γεωργικού περιβάλλοντος, Φυσικές καταστροφές

Εξάμηνο 7ο
Έλεγχος ποιότητας ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων, Τεχνολογίες σύζευξης ενεργειακών συστημάτων, Σχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων ΑΠΕ

Υποχρεωτικά επιλογής (επιλογή δυο μαθημάτων):
Τεχνολογία και έλεγχος ποιότητος αέρα, Διαχείριση υδατικών πόρων, Τεχνολογία και έλεγχος ποιότητας νερού, Τεχνολογία επεξεργασίας πόσιμου νερού

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή εργασία, Πρακτική άσκηση

Προαιρετικά Μαθήματα 1ου και 2ου Εξαμήνου:
Μηχανουργείο, Επιστήμη Υλικών, Στοιχεία Αντοχής Υλικών

Προαιρετικά Μαθήματα 3ου 4ου και 5ου Εξαμήνου:
Περιβαλλοντική Χημεία, Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή έρευνα, Περιβαλλοντικός Γεωηλεκτρομαγνητισμός, Περιβαλλοντική μικροβιολογία

Προαιρετικά Μαθήματα 6ου και 7ου Εξαμήνου:
Ενέργεια από Βιομάζα, Γεωθερμία και μικρά Υδροηλεκτρικά, Διαχείριση απορριμμάτων, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Επιχειρησιακή Μετεωρολογία -Πρόγνωση καιρού, Πεπερασμένα Στοιχεία, Έλεγχος Ποιότητας Νερού

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι νέο Τμήμα στο ΤΕΙ Κρήτης, είναι οργανωμένο στους παρακάτω τρεις τομείς:

  • Τομέας Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων
  • Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών (DML)
  • Εργαστήριο Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών (LR2E)
  • Τομέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
  • Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και Εδαφικών Πόρων
  • Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών, (English version)
  • Τομέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος
  • Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας
  • Εργαστήριο Γεωπληροφορικής

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.