Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Ιανουαρίου 2011

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιχειρησιακής Πληροφορικής σχεδιάσθηκε για να προετοιμάζει στελέχη υψηλού επιπέδου ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις σύγχρονες και μελλοντικές τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Επικεντρώνεται τόσο στις γνωστικές περιοχές της επιστήμης των οικονομικών, όσο και στις γνωστικές περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας της πληροφορικής και τις επιχειρησιακές της εφαρμογές.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Mαθηματικά Ι
2 Εισαγωγή στην οικονομική
3 Λειτουργικά συστήματα
4 Εισαγωγή στην πληροφορική
5 Χρηματοοικονομική Λογιστική
6 Αγγλικά Ι
7 Στοιχεία αστικού δικαίου

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Διοικητική Λογιστική
2 Βασικές Αρχές Προγραμματισμού
3 Δομές Δεδομένων και Αρχείων
4 Μαθηματικά ΙΙ
5 Στατιστική Επιχειρήσεων
6 Αγγλικά ΙΙ
7 Εμπορικό Δίκαιο

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
2 Προγραμματισμός Η/Υ
3 Βάσεις Δεδομένων
4 Μάρκετινγκ και Έρευνας Αγοράς
5 Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων
6 Business and Computer English

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
2 Οργάνωση και διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics)
3 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και οργανωσιακή συμπεριφορά
4 Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
5 Αλγόριθμοι
6 Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (CRM- Ολικής Ποιότητας)

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Μεθοδολογία έρευνας
2 Πληροφοριακά Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
3 Εισαγωγή Επιχειρησιακή έρευνα
4 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
5 Δίκτυα ηλεκτονικών υπολογιστών
6Α Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα – GIS
6Β Επανασχεδιασμός διαδικασιών με πληροφορικά συστήματα

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων
2 Αποθήκες Δεδομένων και εξόρυξη Δεδομένων
3 Συστήματα Πολυμέσων
4 Ηλεκτρονικό Εμπόριο
5Α Επιχειρηματικά σχέδια
5Β Διοίκηση έργων

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων
2 Διαδικτυακές Εφαρμογές Παγκοσμίου ιστού
3 Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων
4Α Τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και δικτύων
4Β Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
5Α Δίκαιο πληροφορικής
5Β Διδακτική πληροφορικής

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Πρακτική Άσκηση
2 Πτυχιακή Εργασία

Προοπτικές Απασχόλης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες. Παράλληλα οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του τμήματος της Επιχειρησιακής Πληροφορικής ,μπορούν να απασχοληθούν:

  • Ως στελέχη σε εταιρίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, παροχών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συμβούλων επιχειρήσεων.
  • Ως στελέχη σε διευθύνσεις πληροφορικής (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) σε θέσεις διευθυντή πληροφορικής, αναλυτή, προγραμματιστή, υπεύθυνου έργου πληροφοριακών συστημάτων, διευθυντής μηχανογράφησης.
  • Ως ειδικοί σε ειδικότητες που σχετίζονται με: ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονικό εμπόριο, διαχείριση ηλεκτρονικής πύλης, διαχείριση γνώσης, ψηφιακά μέσα, ψηφιακό μάρκετινγκ, υπεύθυνοι δικτύου, υπεύθυνοι τεχνικής υποστήριξης Υπεύθυνοι εξυπηρετητών κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.