Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η ανάδειξη στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να διευθύνουν και να ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητες τους ώστε να διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της τουριστικής επιχείρησης και να εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1o
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Εισαγωγή στον Τουρισμό, Μικροοικονομική, Οικονομικά Μαθηματικά, Επαγγελματική Μαγειρική, Επιχειρ. Επικοιν. Τουρ. Επιχ.
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: Τουριστική Κοινωνιολογία, Κοινωνία Αναψυχής, Ψυχαγωγία & Άθληση Πελατών

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Τουριστική Γεωγραφία, Μαζική Παραγωγή Φαγητών, Μακροοικονομική, Στατιστική Επιχειρήσεων, Μπαρ–Ποτά-Οινολογία
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: Αρχιτ.–Εξοπλ. Ξενοδοχείων, Οργάν. Συνεδρίων

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Τουριστική Οικονομία, Αρχ. Γεν. Λογιστικής, Τουριστικό Δίκαιο, Τεχνική Εστιατορίου, Εμπορικό Δίκαιο
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: Ταξιδιωτικοί Οδηγοί, Προγραμματισμός Ταξιδιού

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Αρχές Λογιστ. Εταιρειών, Υπηρεσία Υποδοχής, Υπηρεσία Ορόφων, Εργασιακές Σχέσεις, Τουριστικό Μάρκετινγκ
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις, Στοιχεία Κοστολόγησης

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Εμπορευματογν. Προμήθειες, Διοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων, Ξενοδοχ. Εφαρμογές με Η/Υ, Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ, Τιμολόγηση-Έλεγχος
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: Εργατικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Ένωση

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Τουριστική Ψυχολογία, Διοίκ. Προσωπ. Τουρ. Επιχειρ., Επικ. Πολιτική Δημ. Σχ. Τ. Ε., Αερ. Ναύλοι–Έκδοση Εισιτ., Τήρηση Λογαριασμών Πελατών
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: Έρευνα Τουρ. Αγοράς, Τουριστική Διαφήμιση

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Συστήματα κρατήσεων με Η/Υ, Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: Τουριστική Πολιτική, Τουρισμός και Ανάπτυξη, Αγγλική Τουριστική Ορολογία, Γαλλική Τουριστική Ορολογία,
Γερμανική Τουρ. Ορολογία, Ιταλική Τουρ. Ορολογία

Εξάμηνο 8ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή εργασία

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων», διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματκά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Ειδικότερα ο πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων:

– Ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης.

– Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνολογικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην
στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων.

– Διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προϊόντα ζητούν οι
δυνητικοί τουρίστες.

– Προγραμματίζει την οικονομική και όχι μόνο δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης
με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και αυτό που αποτελεί
δημιούργημα των ανθρώπων.

– Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των τουριστικών πόρων/
προορισμών και κατ΄ επέκταση της τουριστικής τους ανάπτυξης.

– Διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της
τουριστικής επιχείρησης.

– Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε μικροτουριστικό και
μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει επιθυμητούς εφικτούς στόχους.

– Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών στων Η/Υ στον τουρισμό γενικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.