Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | Παν. Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Σε έναν αιώνα που, κατά γενική ομολογία, θα σημαδευτεί από τις εξελίξεις στην ανάλυση και στην κατανόηση της λειτουργίας του γενετικού υλικού των ζωντανών οργανισμών, καθώς και από τις επιπτώσεις της συγκλονιστικής δυνατότητας κατευθυνόμενης τροποποίησής του σε χημικό επίπεδο, το Τμήμα καλείται να εκπαιδεύσει επιστήμονες, ικανούς να συλλάβουν και να εμπεδώσουν το εύρος των δυνατοτήτων της Βιοχημείας και της Βιοτεχνολογίας και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι νέες αυτές τεχνολογίες.

Το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και ευελπιστεί να δημιουργήσει μια γενιά επιστημόνων με άμεση αντίληψη από τα αρχικά στάδια εκπαίδευσης τους, των απαιτήσεων και των προβλημάτων των παραγωγικών ελληνικών Επιχειρήσεων/ Φορέων του αντικειμένου. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι επενδύσεις που γίνονται σε βιοτεχνολογικές βιοτεχνίες/ βιομηχανίες είναι ελάχιστες και ένας από τους λόγους είναι και η έλλειψη εξειδικευμένων επιστημόνων βιοτεχνολόγων. Η εκπαίδευση τέτοιων επιστημόνων θα καλύψει ένα κενό στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, οι εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας εγείρουν μια σειρά ηθικών και νομικών ζητημάτων, τα οποία οι προηγμένες κοινωνίες, στην κούρσα του οικονομικού ανταγωνισμού και ευημερίας, ήδη αντιμετωπίζουν ή θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον. Έτσι, πολύ σύντομα, οι απόφοιτοι του Τμήματος, θα βρεθούν αντιμέτωποι με προβλήματα που ξεφεύγουν από τα όρια της επιστήμης τους και άπτονται και άλλων ειδικοτήτων (Οικονομία – Οικολογία – Ηθική – Φιλοσοφία – Κοινωνιολογία – Νομική). Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος φιλοδοξεί, αρκετά νωρίς στην εκπαιδευτική διαδικασία, να βοηθήσει στη διαμόρφωση συνείδησης των ευρύτερων κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών των εφαρμογών αυτών.

1ο Έτος
Γενική Βιολογία Γενική Χημεία Οργανική Χημεία Πληροφορική-Η/Υ Βιοστατιστική Αγγλικά Κυτταρική Βιολογία Αναλυτική Χημεία Βιοχημεία I Φυσιολογία -Ιστολογία Φυσιολογία Φυτών

2ο Έτος
Βιοχημεία ΙΙ Μικροβιολογία – Ιολογία Γενετική Φυσιολογία Ζώων Φυσικοχημεία Μοριακή Βιολογία I Βιοφυσική Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών Ενζυμολογία Διακυτταρική Επικοινωνία- Μεταγωγή σήματος

3ο Έτος
Ανοσολογία Βιοτεχνολογία Φυτών Έλεγχος Μεταβολισμού Μοριακή Φαρμακολογία Μοριακή Βιολογία ΙΙ Μάθημα επιλογής Κλινική Βιοχημεία Αναπτυξιακή Βιολογία Βιοχημική Μηχανική και Εφαρμογές Βιοτεχνολογία Ζώων Βιοχημική Τοξικολογία Μάθημα επιλογής

4ο Έτος
Βιοχημεία Τροφίμων Βιοηθική Μοριακή βάση Γενετικών Ασθενειών Εξέλιξη Βιοπληροφορική Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία Μάθημα επιλογής Μάθημα επιλογής Μάθημα επιλογής Μάθημα επιλογής Διπλωματική Εργασία

Μαθήματα επιλογής:
Βιοχημεία της Άσκησης Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία Διδακτική (με έμφαση στις Βιοεπιστήμες) Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα * Αναλυτική Βιοχημεία Βιοχημεία Κυτταρικής Βλάβης και Προστασίας Μοριακή Ογκογένεση Κυτταροκαλλιέργειες Τεχνολογία Επεξεργασίας Αποβλήτων Μοριακή Διαγνωστική Μοριακή Ιολογία Μοριακή Οικολογία Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο τμήμα λειτουργούν τα εξής ΠΜΣ:

  • Βιοτεχνολογία – Ποιότητα διατροφής & περιβάλλοντος
  • Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας – Μοριακή Γενετική – Διαγνωστικοί Δείκτες