Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής | Γεωπονικό | ΓΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 3 Νοεμβρίου 2010

Αποστολή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής είναι η κατάρτιση επιστημόνων για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής ιδιαίτερα στην αειφορική και ολοκληρωμένη διάσταση και η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της φυτικής παραγωγής.

Το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών του στον τομέα της Γεωπονίας, καθιστώντας τους ικανούς για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής και τη διεξαγωγή της έρευνας.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος συνδέονται με τα προβλήματα και τις προοπτικές της Ελληνικής Γεωργίας και στοχεύουν στην αναζήτηση νέας γνώσης και στην ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας προς όφελος του ανθρώπου.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες για άριστη προετοιμασία των νέων επιστημόνων . Παρέχονται μαθήματα κορμού (1ο – 6ο εξάμηνο) και μαθήματα Προσανατολισμένων Σπουδών Εξειδίκευσης (7ο – 9ο εξάμηνο), που διδάσκονται σε πέντε κατευθύνσεις.

  • Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου: Παρέχονται ειδικές γνώσεις που αφορούν στον πολλαπλασιασμό και στην καλλιέργεια στην ύπαιθρο ή σε θερμοκήπιο ειδών και ποικιλιών ανθοκομικών φυτών για παραγωγή δρεπτών ανθέων αφενός και ποωδών, θαμνωδών και δενδρωδών φυτών για χρήση στην κηποτεχνία αφετέρου. Επίσης παρέχονται γνώσεις για την διαμόρφωση κήπων και πάρκων, στις οποίες περιλαμβάνεται η σχεδίαση και εκτέλεση του έργου.
  • Κατεύθυνση Γεωργίας και Βελτίωσης Φυτών: Παρέχονται γνώσεις για τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας και τη Βελτίωση Φυτών. Τα δημητριακά, τα όσπρια και τα χορτοδοτικά φυτά, τα βιομηχανικά φυτά είναι οι κύριες κατηγορίες ειδών, των οποίων διδάσκεται η καλλιέργεια. Διδάσκονται ακόμα οι παραδοσιακές και σύγχρονες μέθοδοι, που εφαρμόζονται στα φυτά, με στόχο τη βελτίωσή τους και τη δημιουργία νέων ανθεκτικών και πιο αποδοτικών ποικιλιών και υβριδίων.
  • Κατεύθυνση Δενδροκομίας και Αμπελουργίας: Παρέχονται ειδικές γνώσεις σχετικά με τα δενδροκομικά είδη και την άμπελο. Η βιολογία τους, οι καλλιεργητικές φροντίδες και τα διάφορα προβλήματά τους, αποτελούν μερικά μόνο από τα πολλά επιστημονικά πεδία, τα οποία καλύπτονται στην κατεύθυνση αυτή.
  • Κατεύθυνση Κηπευτικών Καλλιεργειών: Παρέχονται γνώσεις που αφορούν στις κηπευτικές καλλιέργειες, δηλαδή για τα λαχανικά, που καλλιεργούνται στο θερμοκήπιο και την ύπαιθρο, για τις διάφορες ποικιλίες και τις ιδιότητές τους.
  • Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος: Παρέχονται γνώσεις σχετικά με τη φυτοπαθολογία, την εντομολογία και ζωολογία, τη γεωργική φαρμακολογία, τη μελισσοκομία και σηροτροφία, καθώς επίσης και γνώσεις, που αφορούν στο περιβάλλον και την προστασία του. Περιγράφονται οι ασθένειες των φυτών, τα έντομα και οι άλλοι ζωικοί εχθροί των φυτών αλλά και των αποθηκευμένων αγροτικών προϊόντων ή και των κατοικιών, τα προβλήματα που δημιουργούν και η αντιμετώπισή τους, το μέλι και το μετάξι. Μελετάται επίσης η ισόρροπη και αρμονική λειτουργία των ειδών του ζωικού και φυτικού βασιλείου στα διάφορα οικοσυστήματα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ο Κύκλος σπουδών, ο οποίος οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: “Επιστήμη και Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου”, αποτελείται από τις εξής τέσσερις (4) κατευθύνσεις:

  • Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομίας
  • Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Βελτίωσης Φυτών
  • Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος
  • Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής  ΓΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΓΑΠ μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο | ΓΑΠ | Παρουσίαση.