Εφαρμοσμένα Μαθηματικά & Φυσικές Επιστήμες | ΣΕΜΦΕ | ΕΜΠ

Από Γ. Τσαλίκης 29 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός της Σχολής είναι η κατάλληλη προετοιμασία των διπλωματούχων για την απασχόλησή τους σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Το πρόγραμμά της είναι προσανατολισμένο στις εφαρμογές, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος μιας άρτιας επιστημονικής φυσιογνωμίας.

Οι διπλωματούχοι της Σχολής εφοδιάζονται με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να μπορούν
1) να αξιοποιηθούν ως ερευνητικό προσωπικό σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ,
2) να στελεχώσουν τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιρειών και τραπεζών,
3) να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα για ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής,
4) να συμβάλουν στην εισαγωγή σύγχρονων εφαρμογών των μαθηματικών και της φυσικής, τόσο από τη σκοπιά της μεθοδολογίας όσο και από τη σκοπιά του εξοπλισμού σε όργανα, στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας,
5) να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Προσφερόμενα μαθήματα και κατευθύνσεις

Προπτυχιακές Σπουδές

Πρόγραμμα Κορμού (Κοινό και για τις δύο Κατευθύνσεις)
1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθηματική Ανάλυση Ι Αναλυτική Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα Φυσική Ι (Μηχανική) Μηχανική Ι (Στατική) Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μικροοικονομική Θεωρία Προαιρετικό Ξένη Γλώσσα
2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι ) Εργαστηριακή Φυσική Ι Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο) Σχεδίαση – Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά ( 1 από τα ακόλουθα ) Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Προαιρετικό Ξένη Γλώσσα
3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Πιθανότητες Φυσική ΙΙΙ (Κυματική) Εργαστηριακή Φυσική ΙΙ Μηχανική ΙΙΙ (Κινηματική, Δυναμική) Λογισμικό για τα Μαθηματικά και τη Φυσική Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Προαιρετικό Ξένη Γλώσσα
4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Αριθμητική Ανάλυση Ι και Εργαστήριο Μιγαδική Ανάλυση Στατιστική Φυσική IV (Κβαντομηχανική Ι ) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Μηχανική Κατασκευών Ξένη γλώσσα (Επιστημονική Ορολογία) Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά ( 1 από τα ακόλουθα ) Κοινωνιολογία Μακροοικονομική Θεωρία Φιλοσοφία Επιστημών

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Η Κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά: Πραγματική Ανάλυση Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ και Εργαστήριο Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 4 από τα ακόλουθα: Κυρτή Ανάλυση Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων Μηχανική Συνεχούς Μέσου Διακριτά Μαθηματικά Άλγεβρα Θεωρία Συνόλων Ανελαστική Συμπεριφορά Υλικών Αναλυτική Δυναμική Εισαγωγή στη Διεθνή Οικονομία Κβαντομηχανική ΙΙ Αρχές Παιδαγωγικής (πρώην Διδακτική ΙΙ)
Προαιρετικό: Η Τεχνολογία και η Ιστορία της
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά: Συναρτησιακή Ανάλυση Ι Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Δυναμικά Συστήματα
Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά Συνολικά 3 από τα ακόλουθα: Ανάλυση Πινάκων και Εφαρμογές Θεωρία Πιθανοτήτων Διαφορική Γεωμετρία Καμπύλων και Επιφανειών Δομές Δεδομένων Θεωρία Ελαστικότητας Οικονομικά Μαθηματικά Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές Πειραματική Μηχανική Υλικών Αυτόματος Έλεγχος Ι Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας- Διδακτική των Μαθηματικών Άλγεβρα ΙΙ Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ Θεωρία Ομάδων στη Φυσική
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά: Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης Στοχαστικές Ανελίξεις
Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 4 από τα ακόλουθα: Ανάλυση Παλινδρόμησης Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Υπολογιστική Μηχανική Ι Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα Μη καταστροφικός Έλεγχος Υλικών Στατιστική Φυσική Φιλοσοφία των Μαθηματικών
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά: Βέλτιστος Έλεγχος
Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 5 από τα ακόλουθα: Συναρτησιακή Ανάλυση ΙΙ Γραμμικά Μοντέλα και Σχεδιασμοί Μαθηματική Λογική Ολοκληρωτικές Εξισώσεις και Εφαρμογές Ανάλυση Χρονοσειρών Θεωρία Τελεστών Μαθηματική Προτυποποίηση Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών Βελτιστοποίηση Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ Θεωρία Γραφημάτων Σύνθετα Υλικά Μοντέλα Υπολογισμών Αυτόματος Έλεγχος ΙΙ και Εργαστήριο Μαθηματική Προσομοίωση στη Μηχανική Μηχανική των Συζευγμένων Πεδίων Θεωρητική Φυσική Μηχανική των Θραύσεων Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Προαιρετικά Περιβάλλον και Ανάπτυξη Στη διάρκεια των καλοκαιριών μεταξύ του 8ου και του 9ου εξαμήνου, γίνεται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών.
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 6 από τα ακόλουθα: Μη Γραμμική Ανάλυση Ρευστομηχανική Μοντέλα Αξιοπιστίας Κρυπτογραφία και Πολυπλοκότητα Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Θεωρία Κυμάτων και Εφαρμογές στη Σεισμολογία Αριθμητικές Μέθοδοι Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά Αλγοριθμική Γεωμετρία Προχωρημένη Δυναμική Ανάλυση Επιφανειακών Μηχανικών Συστημάτων Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστικής Μηχανικής Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του Διαδικτύου Δίκτυα Επικοινωνιών Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων Θέματα Ανάλυσης Σχετικότητα Ιστορία των Μαθηματικών Δίκαιο
10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική Εργασία

Στο 5ο εξάμηνο της Κατεύθυνσης του Μαθηματικού Εφαρμογών, οι φοιτητές δηλώνουν δύο Ροές τις οποίες επιθυμούν να ακολουθήσουν. Οι προσφερόμενες Ροές είναι οι εξής:
Ε. Α. Εφαρμοσμένη Ανάλυση
ΣΤ. Στατιστική
Μ. Π. Μαθηματικά Πληροφορικής
Ε.Μ.–Μ. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Μηχανική

Ο φοιτητής / η φοιτήτρια θεωρείται ότι ακολούθησε μια Ροή, αν έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα 6 μαθήματά της (4 ή 5 για τη Ροή Εφαρμοσμένη Ανάλυση, ανάλογα με τον συνδυασμό των ροών). Αν ο συνδυασμός των δύο ροών που έχει επιλέξει ο σπουδαστής περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά μαθήματα «Ρευστομηχανική» και «Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών», ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να εξεταστεί επιτυχώς σε ένα από τα δύο.
Για να καλύψει το σύνολο του αριθμού των μαθημάτων που απαιτούνται για να το πτυχίο (σύνολο 59), μπορεί να πάρει επιπλέον μάθημα επιλογής. Αν ανάμεσα στις δύο ροές που έχουν επιλεγεί υπάρχει κοινό υποχρεωτικό μάθημα, θα πρέπει να ληφθεί κάποιο επιπλέον μάθημα επιλογής για να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων (σύνολο 59) για το πτυχίο.
Τα μαθήματα των Ροών
ΡΟΗ: Εφαρμοσμένη Ανάλυση Κυρτή Ανάλυση 6 Ανάλυση Πινάκων και Εφαρμογές 8 Συναρτησιακή Ανάλυση ΙΙ 9 Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά Ρευστομηχανική
ΡΟΗ: Στατιστική Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων 6 Θεωρία Πιθανοτήτων 7 Ανάλυση Παλινδρόμησης 8 Γραμμικά Μοντέλα και Σχεδιασμοί 9 Μοντέλα Αξιοπιστίας Δίκτυα Επικοινωνιών
ΡΟΗ: Μαθηματικά Πληροφορικής 5 Θεωρία Πληροφοριών & Κωδίκων 6 Δομές Δεδομένων 7 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 8Μαθηματική Λογική 9 Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Δίκτυα Επικοινωνιών
ΡΟΗ: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Μηχανική Μηχανική Συνεχούς Μέσου 6 Θεωρία Ελαστικότητας 7 Υπολογιστική Μηχανική Ι 8 Ολοκληρωτικές Εξισώσεις και Εφαρμογές 9 Θεωρία Κυμάτων και Εφαρμογές στη Σεισμολογία Ρευστομηχανική

Η Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Κβαντομηχανική ΙΙ Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης Θερμοδυναμική Ηλεκτρονικά και Εργαστήριο Eργαστηριακή Φυσική IΙΙ Γενική Χημεία
Κατ’ επιλογήν (μπορεί να ληφθεί ως επιπλέον μάθημα)q Αρχές Παιδαγωγικής Προαιρετικά Η Τεχνολογία και η Ιστορία της
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά: Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ Ατομική και Μοριακή Φυσική Οπτική και Εργαστήριο
Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 4 από τα ακόλουθα: Τεχνικές Πειραματικής Φυσικής Θεωρία Ομάδων στη Φυσική Διηλεκτρικές, Οπτικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών Αυτόματος Έλεγχος Ι Αρχές Μετάδοσης Μικροκυματικών και Οπτικών Σημάτων Θεωρία της Ελαστικότητας Πειραματική Μηχανική Υλικών Χημεία Στερεάς Κατάστασης Ιστορία της Φυσικής του 19ου και του 20ου Αιώνα Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας – Διδακτική της Φυσικής
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά: Στατιστική Φυσική Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια
Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 5 από τα ακόλουθα: Υπολογιστική Φυσική Ι Αναλυτική Δυναμική Εφαρμογές των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική και τη Βιολογία Οπτοηλεκτρονική Ημιαγωγοί και Ημιαγώγιμες Δομές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού των Υλικών Εισαγωγή στην Αστροφυσική Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών Υπολογιστική Μηχανική Ι Μηχανική του Συνεχούς Μέσου – Ανελαστικότητα Μη Καταστροφικός Έλεγχος Υλικών Φιλοσοφία της Φυσικής Οικονομική των Επιχειρήσεων
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 6 από τα ακόλουθα: Σεμινάριο Φυσικής Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές Ανιχνευτικές και Επιταχυντικές Διατάξεις Φυσική και Τεχνολογία των Λέιζερ Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά Θεωρητική Φυσική Συνεχείς Ομάδες Βιοφυσική Φυσική των Ηλεκτρονικών Διατάξεων Ανάλυση Σήματος Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση Μηχανική των Συζευγμένων Πεδίων Μηχανική των Θραύσεων Αυτόματος Έλεγχος ΙΙ και Εργαστήριο Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Προαιρετικά Περιβάλλον και Ανάπτυξη Στη διάρκεια των καλοκαιριών μεταξύ του 8ου και του 9ου εξαμήνου, γίνεται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών.
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 6 από τα ακόλουθα: Στοιχειώδη Σωματίδια Σχετικότητα Πυρηνική Τεχνολογία Εφαρμογές των Λέιζερ στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική και Τηλεϊατρική Κεραμικά και Διηλεκτρικά Υλικά Τεχνολογία Μικροσυστημάτων Υπολογιστική Φυσική ΙΙ, Μοντελοποίηση Αναγνώριση Προτύπων και Νευρωνικά Δίκτυα Φυσική του Περιβάλλοντος Ρευστομηχανική Δίκαιο Περιβαλλοντική Πολιτική Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του Διαδικτύου
10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών Διπλωματική Εργασία

Οι Ροές της Κατεύθυνσης του Φυσικού Εφαρμογών
Στο 6ο εξάμηνο της Κατεύθυνσης του Φυσικού Εφαρμογών, οι φοιτητές δηλώνουν δύο Ροές τις οποίες επιθυμούν να ακολουθήσουν. Οι προσφερόμενες Ροές είναι οι εξής:
Υ.+Θ.Φ. Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική
Π.Φ.+Σ.Σ. Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια
Ο-Η.+Λ. Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ
Φ.Υ. Φυσική των Υλικών Μ.Υ. Μηχανική των Υλικών
Ο φοιτητής / η φοιτήτρια θεωρείται ότι ακολούθησε μια Ροή, αν έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα 7 μαθήματά της.

Τα μαθήματα των Ροών της κατεύθυνσης του Φυσικού Εφαρμογών
ΡΟΗ: Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική Θεωρία Ομάδων στη Φυσική Διηλεκτρικές, Οπτικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών 7 Υπολογιστική Φυσική Ι Αναλυτική Δυναμική 8 Θεωρητική Φυσική 9 Στοιχειώδη Σωματίδια Ρευστομηχανική
ΡΟΗ: Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια Θεωρία Ομάδων στη Φυσική 7 Εφαρμογές Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική και τη Βιολογία 8Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές Ανάλυση Σήματος Ανιχνευτικές και Επιταχυντικές Διατάξεις 9 Στοιχειώδη Σωματίδια Πυρηνική Τεχνολογία
ΡΟΗ: Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ Αρχές Μετάδοσης Μικροκυματικών και Οπτικών Σημάτων 7 Ημιαγωγοί και Ημιαγώγιμες Δομές Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών8 Φυσική και Τεχνολογία των Λέιζερ Φυσική των Ηλεκτρονικών Διατάξεων 9Εφαρμογές των Λέιζερ στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον
ΡΟΗ: Φυσική των Υλικών Διηλεκτρικές, Οπτικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών Χημεία Στερεάς Κατάστασης 7 Ημιαγωγοί και Ημιαγώγιμες Δομές Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών 8 Φυσική των Ηλεκτρονικών Διατάξεων Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά 9 Κεραμικά και Διηλεκτρικά Υλικά
ΡΟΗ: Μηχανική των Υλικών Θεωρία Ελαστικότητας 7 Υπολογιστική Μηχανική Ι Μηχανική του Συνεχούς Μέσου – Ανελαστικότητα 8 Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά Μηχανική των Θραύσεων Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων 9 Ρευστομηχανική

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΕΜΠ, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | ΕΜΠ | Παρουσίαση.