Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη Λογιστική (MBA in Accounting)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική (Master of Business Administration in Accounting)» αποτελεί κατεύθυνση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Read More

Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών (MBA)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών (Master of Business & Bank Administration - MBA)» αποτελεί κατεύθυνση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Read More

Ενημερώνομαι Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μεταπτυχιακές σπουδές «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Υγεία – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» στις εξής κατευθύνσεις/εξειδικεύσεις: (α1)   Δημόσια Υγεία – Επιδημιολογία… Read More

Σταδιοδρομώ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Μεταπτυχιακό στο Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού Μυστρά

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη 50 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών από 14/6/2017 έως και 29/9/2017. Read More

Μεταπτυχιακές Σπουδές ΑEI Πειραιά ΤΤ: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με θέμα «Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑEI Πειραιά ΤΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ” ” το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science). Read More