Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη Λογιστική (MBA in Accounting)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική (Master of Business Administration in Accounting)» αποτελεί κατεύθυνση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Read More

Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών (MBA)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών (Master of Business & Bank Administration - MBA)» αποτελεί κατεύθυνση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Read More