ίδρυμα κρατικών υποτροφιών

Υποτροφίες Υποτροφίες 2017: Μεταδιδακτορικές υποτροφίες από το ΙΚΥ

Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που αποδεικνύει την ενεργή συμμετοχή του στην ερευνητική δραστηριότητα της χώρας μας. Read More