Κοινωνικό μέρισμα 2019: Ποιοι θεωρούνται μακροχρονίως άνεργοι από τον ΟΑΕΔ

Από neolaia.gr Team 2 Δεκεμβρίου 2019

Με αφορμή τις ανακοινώσεις του Κ. Μητσοτάκη σχετικά με τους δικαιούχους στο Κοινωνικό Μέρισμα 2019, πολλοί είναι εκείνοι που αναζητούν αν ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ

Με αφορμή τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 13ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έγινε λόγος για τις 3 κατηγορίες δικαιούχων στο κοινωνικό μέρισμα 2019.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις αυτές, το κοινωνικό μέρισμα 2019 θα δοθεί στις εξής τρεις (3) κατηγορίες:

1. Μακροχρόνια ανέργους

2. Πολύτεκνες οικογένειες

3. Οικογένειες με τέκνα ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν από το Υπουργείο Οικονομικών μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Μια από τις κατηγορίες δικαιούχων, λοιπόν, για το κοινωνικό μέρισμα 2019 είναι και οι μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ.

Ποιοι θεωρούνται, όμως, μακροχρόνια άνεργοι, σύμφωνα με τον Οργανισμό;

ΟΑΕΔ – Μακροχρόνια Άνεργοι: 

Μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται οι πολίτες που έχουν παραμείνει άνεργοι για διάστημα άνω των 12 μηνών. Η ανεργία πρέπει να προκύπτει από δελτίο ανεργίας θεωρημένο αδιάλειπτα από τον ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ:

-Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1.

Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

-Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)

Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

-Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

ΟΑΕΔ – Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας: Μάθε πώς θα το πάρεις!

-Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης).

Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

Μετά την εγγραφή του ο άνεργος ενδεικτικά έχει τα εξής δικαιώματα/παροχές:

-Σε περίπτωση απόλυσης, δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας: εάν διαπιστωθεί ότι ο απολυθείς άνεργος πληροί τις προϋποθέσεις προς επιδότηση (αν έχει συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων), υποβάλλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας.

-Υπόδειξη και παραπομπή σε θέση εργασίας αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κενή θέση ανάλογη των προσόντων του στο επάγγελμα που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί ο άνεργος.

-Υπόδειξη και παραπομπή σε προγράμματα κατάρτισης / απασχόλησης.

-Διερεύνηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών κατά τη συνέντευξη με εξειδικευμένο Υπάλληλο (εξατομικευμένη προσέγγιση), κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με εξειδικευμένο Υπάλληλο, προτάσεις για συμμετοχή του αναζητούντα εργασία σε δράσεις/ προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης.

Δείτε ακόμα: Έχεις κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ; Αυτά είναι τα προνόμιά σου (Λίστα)

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486