43 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ – Δείτε την προκήρυξη!

Από neolaia.gr Team 23 Ιουλίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ.

Αναλυτικότερα:

43 θέσεις εργασίας – ΕΟΠΥΥ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 43 ατόμων για ένα χρόνο στον ΕΟΠΥΥ σε όλη την Ελλάδα. Οι ειδικότητες αφορούν φαρμακοποιούς, αλλά και βοηθούς φαρμακείου.

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το σχετικό έντυπο αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην ταχυδρομική διεύθυνση Αποστ. Παύλου 12, Τ.Κ 151 23 Μαρούσι.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και έως τρεις επιλογές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δώδεκα (12) ημέρες και ορίζεται από 15/07/2019 έως και 26/07/2019.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

Δείτε επίσης: Επίδομα παιδιού Α21 & ΚΕΑ Ιουλίου 2019: Πότε πληρώνονται;

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486