113 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών

Από neolaia.gr Team 11 Ιουνίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

113 θέσεις εργασίας άνοιξαν στο Υπουργείο Εσωτερικών και οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικότερα, στην προκήρυξη αναγράφονται τα εξής:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη εβδομήντα οκτώ (78) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες και τη σύναψη τριάντα πέντε (35) συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 (Α΄143), κατά περίπτωση.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

Δείτε επίσης: 49 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους της χώρας – Δείτε τις ειδικότητες!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486