Εκλογές 2019: Τι ισχύει για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής;

Από neolaia.gr Team 15 Μαΐου 2019

Μάθε αναλυτικά τι ισχύει για την εφορευτική επιτροπή στις Εκλογές 2019!

Οι Εκλογές 2019 θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 26 Μαΐου και αν είσαι ένας από αυτούς που θα κληθούν ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής θα πρέπει να ξέρεις τη διαδικασία και τι ισχύει. Να σου θυμίσω ότι στις 26 Μαΐου θα γίνουν και οι Δημοτικές Εκλογές 2019, αλλά και οι Ευρωεκλογές 2019.

Εάν μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν στα εκλογικά κέντρα για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους γιατί απουσιάζουν ή έχουν κάποιου είδους πρόβλημα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν ούτε τα μέλη αυτά μπορούν για τους ίδιους λόγους, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και από μόνο τον πρόεδρό της, αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

Η συμμετοχή των πολιτών στην εφορευτική επιτροπή στις Εκλογές 2019 είναι υποχρεωτική για όποιον κληθεί. Και υπάρχουν συνέπειες, βάση του νόμου, για όποιον δεν παρουσιαστεί στα καθήκοντα του. Ωστόσο, μπορείς να αποφύγεις τις συνέπειες αυτές αν προσκομίσεις τα εξής χαρτιά:

  • Χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο σε περίπτωση ασθένειας
  • Βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι τον απασχολούσε κατά την ημέρα εκείνη
  • Ή κάποιο άλλο έγκυρο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το λόγο του κωλύματος του να παρουσιαστεί

Στο παρελθόν, έχουν παρατηρηθεί και περιπτώσεις πολιτών, οι οποίοι, ναι μεν, είχαν κληρωθεί να είναι μέλη των εφορευτικών, αλλά δεν ενημερώθηκαν ποτέ γι αυτό, καθώς το χαρτί δεν έφτασε ποτέ σε αυτούς. Η ενημέρωση τους έγινε όταν πήγαν να ψηφίσουν!

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα παρακάτω. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι μαρκάρουν στις λίστες τα ονόματα των μελών στους εκλογικούς καταλόγους. Μόλις το άτομο αυτό πάει να ψηφίσει, ενημερώνεται ότι είναι στην εφορευτική επιτροπή και πρέπει να παραμείνει εκεί μέχρι την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης των ψήφων. Στην περίπτωση που κάποιος αρνηθεί να παραμείνει καλείται η αστυνομία.

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο Π.Δ. 96/2007 (ΦΕΚ 116/Α’/5.6.2007) ορίζονται τα παρακάτω:

«Σε κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ως πρόεδρο και τέσσερα μέλη που αναπληρώνονται από ισάριθμα αναπληρωματικά.

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι αναπληρωτές τους κληρώνονται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατά το Άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από το οικείο Πρωτοδικείο. Στην κλήρωση, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των κομμάτων περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού διαμερίσματος που φέρονται στους καταλόγους αυτούς ως κάτοικοι της περιοχής.

Οι οριζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.

Όσοι σύμφωνα με τα παραπάνω ορίστηκαν μέλη των εφορευτικών επιτροπών, ειδοποιούνται με απόδειξη για το διορισμό τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία με φροντίδα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, στον οποίο διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών αντίγραφο της πράξης του πρωτοδικείου για το διορισμό τους.»

Υπάρχουν, όμως, και κάποιοι πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να διοριστούν μέλη εφορευτικών επιτροπών. Σε αυτούς ανήκουν δημόσιοι και δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι με αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής. Αν τυχόν κληρωθούν, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκρότηση των επιτροπών αυτών.

Αυτό ισχύει, επίσης, και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και για αυτούς τους πολίτες που διετέλεσαν δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων κατά την τελευταία τριετία.

Στην περίπτωση που δεν εμφανιστούν στις Εκλογές 2019 κάποια μέλη της εφορευτικής επιτροπής γιατί απουσιάζουν ή κωλύονται ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η αναπλήρωση είναι αδύνατη, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και από μόνο τον πρόεδρό της, αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

Τώρα που ενημερώθηκες σχετικά με τις απουσίες και το τι γίνεται αν δεν εμφανιστείς να εκπληρώσεις τα καθήκοντά σου, πρέπει να μάθεις και τι καλείται να κάνει η εφορευτική επιτροπή. Η επιτροπή, λοιπόν, που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις διευθύνει την εκλογή και τηρεί τα εξής βιβλία:

  1. βιβλίο πρακτικών,
  2. πρωτόκολλο ψηφοφορίας και
  3. βιβλίο διαλογής ψήφων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατή η απλούστευση, ενοποίηση ή η κατάργηση ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων.

Δες επίσης: Ευρωεκλογές 2019: Αυτός είναι ο αριθμός ευρωβουλευτών που εκλέγει κάθε χώρα της Ε.Ε!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486