ΑΣΕΠ: Πότε κλείνουν οι αιτήσεις για τις ΜΟΝΙΜΕΣ θέσεις της 1Κ/2019!

Από neolaia.gr Team 15 Απριλίου 2019

ΑΣΕΠ: Δείτε αναλυτικά!

Από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 έχει ξεκινήσει η διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μόνιμες θέσεις εργασίας που έχει ανακοινώσει το ΑΣΕΠ με την προκήρυξη 1Κ/2019 (ΦΕΚ 6/21-3-2019/τ. ΑΣΕΠ). Επομένως οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες μόνο μέρες ακόμα περιθώριο, για να υποβάλλουν τις δικές τους.

Πιο συγκεκριμένα, η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 8 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη