Νέες διδακτορικές υποτροφίες 2019 από το ΑΠΘ – Μάθε πώς θα κάνεις αίτηση!

Από neolaia.gr Team 5 Φεβρουαρίου 2019

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υποτροφίες 2019!

Έξι νέες διδακτορικές υποτροφίες 2019 πρόκειται να χορηγήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα:

1η Προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμος λέβητας υψηλής απόδοσης με χρήση «έξυπνων» επιφανειών μεταφοράς θερμότητας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Καραπάντσιο, καθηγητή του τμήματος Χημείας ΑΠΘ, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, έως την 04/01/2021 και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο διδάκτορα.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: 18/02/2019

Προκήρυξη

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

2η Προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτιστοποίηση υπηρεσιών μεταφοράς στον τουρισμό με τεχνικές ευφυών συστημάτων», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Αθηνά Βακάλη, καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ προκηρύσσει τρεις (3) υποτροφίες υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 έως τις 16/10/2021 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο διδάκτορα.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: 18/02/2019

Προκήρυξη

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

3η Προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παραγωγή τυριού με ανώτερα χαρακτηριστικά από νωπό αγελαδινό γάλα», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Αρσένο, καθηγητή Τμήματος Κτηνιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, έως την 17/7/2021, ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο διδάκτορα.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: 18/02/2019

Προκήρυξη

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Δείτε επίσης: Υποτροφίες 2019 από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486