312 Θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε δημόσιους φορείς!

Από neolaia.gr Team 9 Ιανουαρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Ανοίγουν οι αιτήσεις για νέες θέσεις εργασίας σε φορείς του Δημοσίου τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους για την προκήρυξη που τους αφορά.

Αναλυτικά οι θέσεις:

63 Θέσεις εργασίας – 1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

Η 1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (1η Δ.Υ.ΠΕ.) Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, για την πλήρωση θέσεων Κέντρων Υγείας, Τοπικών Ιατρείων & ΚΔΕ αποκεντρωμένων μονάδων της 1ης Υ.ΠΕ., ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. στις Βαθμίδες του Επιμελητή Β’ & του Διευθυντή και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Πλατεία Αμερικής

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Πλατεία Αμερικής

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία, Κ.Υ. Πλατεία Αμερικής

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Πλατεία Αμερικής

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Κεραμικού

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική, Κ.Υ. Κεραμικού

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γυναικολογία, Κ.Υ. Κεραμικού

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Κεραμικού

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ψυχιατρική, Κ.Υ. Κεραμικού

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Τ.Ι. Λένορμαν

4 Ιατροί με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Τ.Ι. Λένορμαν

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Τ.Ι. Λένορμαν

2 Ιατροί με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Αθήνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία, Κ.Υ. Αθήνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ωτορινολαρυγγολογία, Κ.Υ. Αθήνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ουρολογία, Κ.Υ. Αθήνας

2 Ιατροί με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Καλλιθέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία, Κ.Υ. Καλλιθέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Καλλιθέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Χειρουργική (Βαθμίδα Διευθυντή), Κ.Υ. Καλλιθέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παθολογία, Κ.Υ. Καλλιθέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Καλλιθέας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Νέας Ιωνίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Νέας Ιωνίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία & Αφροδισιολογία, Κ.Υ. Νέας Ιωνίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ενδοκρινολογία, Κ.Υ. Νέας Ιωνίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία, Κ.Υ. Νέας Ιωνίας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Ραφήνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Κ.Υ. Ραφήνας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Καλυβίων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Καλυβίων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Νέας Μάκρης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Νέας Μάκρης

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Νέας Μάκρης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Πατησίων

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γαστρεντερολογία, Κ.Υ. Πατησίων

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, ΚΔΕ (Δελληγιώργη)

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Χαλανδρίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ενδοκρινολογία, Κ.Υ. Χαλανδρίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Κ.Υ. Αγίου Στεφάνου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Ηλιούπολης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Κορωπίου

2 Ιατροί με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Γλυφάδας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική Κ.Υ. Καπανδριτίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Κ.Υ. Καπανδριτίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Καπανδριτίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική, Κ.Υ. Σπάτων

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Σπάτων

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική Γυναικολογία, Κ.Υ. Αμαρουσίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Νευρολογία, Κ.Υ. Αμαρουσίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Αμαρουσίου

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική Γυναικολογία, Κ.Υ. Αλεξάνδρας

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, Κ.Υ. Αλεξάνδρας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Χειρουργική, Κ.Υ. Αλεξάνδρας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Δερματολογία & Αφροδισιολογία, Κ.Υ. Νέου Κόσμου

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Ουρολογία, Κ.Υ. Δάφνης

1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οφθαλμολογία, Κ.Υ. Νέας Φιλαδελφείας

1 Ιατρός με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Κ.Υ. Μαρκόπουλου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση –δήλωση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

1η Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα Αττικής.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που έχουν προκηρυχθεί από μία Υ.ΠΕ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση.

Η υποβολή περισσοτέρων της μίας αιτήσεων – δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η αίτηση – δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (75 Α ́) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, θα θεωρηθούν μη παραδεκτές. Επισημαίνεται ότι για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τα συμβούλια, σύμφωνα με τις θέσεις που διεκδικεί, φακέλους δικαιολογητικών, με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης, σε κάθε φάκελο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-01-2019 (12.00μ.μ.) έως και 30-01-2019 (23.59μ.μ.)

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486