62 Θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε Δήμους της χώρας

Από neolaia.gr Team 12 Οκτωβρίου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Δείτε παρακάτω τις νέες θέσεις εργασίας που προκηρύχθηκαν σε Δήμους της Ελλάδας.

6 Θέσεις εργασίας – Δήμος Σερβίων Βελβεντού

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης (µε ωριαία αποζηµίωση) διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες, δασκάλους µουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, συνολικά εξι (06) ατόµων στο Ωδείο του ΝΠ∆∆ ,για το ηµερολογιακό έτος 2018-2019, που εδρεύει στα Σέρβια , και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

2 ΤΕ ∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

1 ΤΕ,∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΠΙΑΝΟΥ

2 ΤΕ,∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

1 ΤΕ.∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟ

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη