Υποτροφίες 2018 από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη

Από neolaia.gr Team 25 Ιανουαρίου 2018

Υποτροφίες 2018: Δείτε αναλυτικά!

Νέες Υποτροφίες 2018 ανακοίνωσε πως θα χορηγήσει το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικότερα:

Το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» προκηρύσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 2/παρ.1α και 9 του Οργανισμού του ( ΦΕΚ 535/24.08.90) σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Ν. 2120/93 ( ΦΕΚ 24.04.1993) τη χορήγηση υποτροφιών, για μεταπτυχιακές σπουδές. Ειδικότερα για το Ακαδημαϊκό έτος 2018– 2019 θα χορηγηθούν :

Έως είκοσι (20) υποτροφίες εσωτερικού ή εξωτερικού διάρκειας 1 έτους για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους παρακάτω τομείς σπουδών:

1. Ανθρωπιστικές- Κοινωνικές Επιστήμες
2. Ιατρική, Φυσικές & Βιολογικές Επιστήμες
3. Τεχνολογικές Επιστήμες

Προϋποθέσεις συμμετοχής για τις Υποτροφίες 2018

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1.Να είναι Έλληνες κατά το γένος, γεννηθέντες από 01.01.1991 και μετά.

2.Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 8,50.

3.Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να σπουδάσουν.

4.Να μην έχουν τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους επαρκή οικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους.

5.Να παρουσιασθούν σε συνέντευξη, εφόσον κληθούν. Οι συνεντεύξεις ολοκληρώνονται στις 8 Ιουνίου 2018.

Αιτήσεις για τις Υποτροφίες 2018

Έντυπο αιτήσεως, πλήρες κείμενο της προκηρύξεως και πληροφορίες δίδονται από την Γραμματεία του Ιδρύματος Νίκης 16( 7ος όροφος) τηλ.: (210) 32 24 127 έως 30.03.2018. Τα σχετικά έντυπα και πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.lilianvoudouri.gr

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 30.03.2018 εις το Ιδρυμα « ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», Νίκης 16 ( 7ος όροφος) 105 57 Αθήνα, τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αίτηση – δήλωση (παρέχεται από το Ιδρυμα ή την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.lilianvoudouri.gr)
Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ και να τηρείται αυστηρά ο προβλεπόμενος στο έντυπο αριθμός λέξεων, άλλως δεν θα γίνονται δεκτές.
2.Πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ, όπου πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός, αναλυτική βαθμολογία, αποδεικτικά πτυχία ξένων γλωσσών και απολυτήριο Λυκείου.
Αυτοί οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2017 μπορεί να υποβάλουν αντί τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και τελικό μέσο όρο .
3.Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές καθηγητών τους.
4. Εγγραφή ή προεγγραφή ή θετικά στοιχεία αλληλογραφίας, για την αποδοχή τους από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο προτίθενται να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους από τα οποία θα προκύπτει σαφώς το αντικείμενο σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι έως την 9η Ιουνίου 2017 θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί η αποδοχή τους, έστω και υπό όρους, από το Πανεπιστήμιο και να έχει υποβληθεί στο Ίδρυμα το σχετικό έγγραφο.
5. Δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος Οικ. έτους 2016 ( χρήση 2015) του υποψηφίου και των γονέων του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ:

  • Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στην Σχολή.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο Ιδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα.
  • Το Ίδρυμα δεν χορηγεί παράλληλη υποτροφία και προβαίνει σε σχετικούς ελέγχουςΤο Ιδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερομένους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
  • Το ποσόν της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 9.000,00 € ετησίως που καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις.
  • Για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000,00 € ετησίως

 

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486