ΕΚΤΑΚΤΟ επίδομα 1000 ευρώ – Μόλις έσκασε! Δείτε ποιοι το δικαιούνται

Από neolaia.gr Team 12 Οκτωβρίου 2017

Δείτε αναλυτικά!

Την απόφαση να χορηγηθεί έκτακτο επίδομα ύψους 1.000,00 € ανά άνεργο πρώην εργαζόμενο της εταιρείας με την επωνυμία «ON TELECOMS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και ανά άνεργο – πρώην εργαζόμενο της επιχείρησης με την επωνυμία «PROVET Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» προβλέπει απόφαδη του υπουργείου Εργασίας

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) σε κάθε μισθωτό της επιχείρησης με την επωνυμία «ON TELECOMS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που έχουν ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας και πληροί τις προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω επίσχεσης ή έχει λάβει καταγγελία σύμβασης εργασίας από την ανωτέρω επιχείρηση και είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται μετά την προσκόμιση καταλόγου από τους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας με την επωνυμία «ON TELECOMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» στον οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

– To ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου

-Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

– Ο αριθμός του μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

– Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).

-Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ), και σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την επιχείρηση και η ιδιότητα του ανέργου.

Επίσης εγκρίθηκε η χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) σε κάθε άνεργο – πρώην εργαζόμενο της επιχείρησης με την επωνυμία «PROVET A.E.- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» που είναι εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και σε κάθε μισθωτό της εν λόγω επιχείρησης που κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας και πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει επιδότηση ανεργίας λόγω της επίσχεσης.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται μετά την προσκόμιση καταλόγου από το σωματείο των δικαιούχων στον οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία: – To ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου. ii. Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών. – Ο αριθμός του μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (AMΚΑ). – Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ). – Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ), και σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την επιχείρηση, και η ανεργία ή η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου και η δυνατότητα επιδότησης ανεργίας λόγω της επίσχεσης.