Υπουργείο Παιδείας: Δεκάδες υποτροφίες για σπουδές σε 11 χώρες

Από neolaia.gr Team 7 Φεβρουαρίου 2017

Υποτροφίες

Οι αιτήσεις θα μπορούν να κατατεθούν από 8 Φεβρουαρίου ως 27 Μαρτίου.

Για προπτυχιακές σπουδές γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/1988.

Για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή θερινό σεμινάριο γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί μετά από την 1/1/1973.

Δες περισσότερες υποτροφίες εδώ

Επισημαίνεται δε, ότι τα προαναφερόμενα ηλικιακά όρια δεν ισχύουν σε εκείνες τις περιπτώσεις που η χώρα υποδοχής ορίζει διαφορετικά ηλικιακά όρια.

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες εδώ