Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Από neolaia.gr Team 14 Νοεμβρίου 2016

εαπ-new-logo

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Σκοπός – Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και να διδάσκουν σε αυτά, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση.

Εμβέλεια του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει αποκτήσει φήμη και εμβέλεια στην Ελλάδα και διεθνώς, πράγμα που τεκμηριώνεται από τα εξής:
· Κάθε χρόνο αιτούνται να εισαχθούν περίπου 1.200 υποψήφιοι φοιτητές.
· Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υιοθετήσει το εκπαιδευτικό υλικό και τη μεθοδολογία του Προγράμματος.
· Το ΕΑΠ αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα τον Peter Jarvis, κορυφαίο στοχαστή της εκπαίδευσης ενηλίκων, στενό συνεργάτη της ομάδας των καθηγητών-συμβούλων της ΘΕ ΕΚΕ52.
· Ανετέθη από το ΕΑΠ στους διδάσκοντες στο Πρόγραμμα να επιμορφώσουν τα νέα μέλη του Συμβουλευτικού – Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαίδευσης από απόσταση (2012-2013).
· Το ΕΑΠ, μέσω του ανθρώπινου δυναμικού του Προγράμματος, συμμετέχει ή συμμετείχε ως βασικός εταίρος:
– Στη διοργάνωση της 9ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση (2011).
– Στην εκπαίδευση των 10.000 εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (2006-2009).
– Στην εθνική μελέτη για τη διαμόρφωση του προφίλ και των διαδικασιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης των 15.000 υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων (2011-2012).
– Στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης (ανάθεση από το Υφυπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) (2012-2013).
– Στην επιμόρφωση 4.000 εκπαιδευτών και στη διαμόρφωση 110 πακέτων διδακτικού υλικού για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων (2012-2014).
– Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ARTiT: Development of Innovative, Methods of Training the Trainers.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού, οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να:
– Κατανοούν την κοινωνικο-οικονομική λειτουργία της εκπαίδευσης ενηλίκων στο εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο.
– Εμβαθύνουν στις βασικές – και ιδιαίτερα τις σύγχρονες – θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων.
– Κατανοούν τη δυνατότητα εφαρμογής των αρχών και μεθόδων της εκπαίδευσης ενηλίκων, του συντονισμού της εκπαιδευόμενης ομάδας, του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
– Εφαρμόζουν τις βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων στις εκπονούμενες γραπτές εργασίες, στις μικροδιδασκαλίες που γίνονται στη διάρκεια των δια ζώσης συναντήσεων, καθώς και μέσω της συμμετοχής τους σε ευρύ φάσμα συνεδρίων, συνδιασκέψεων, εργαστηρίων, εθνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών, καθώς και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
– Εφαρμόζουν καινοτομικές πρακτικές εκπαίδευσης και συντονισμού ομάδων εκπαιδευομένων.
– Κατανοούν τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, ώστε να μπορούν να εκπονούν καλύτερα τις γραπτές και διπλωματικές εργασίες τους, καθώς και να αξιοποιούν τα ερευνητικά δεδομένα και να αναπτύσσουν ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των επαγγελματικών καθηκόντων τους.
– Διαθέτουν εφόδια για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 14  Teaching training & education science
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0111-Education science

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486