Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Μεταπτυχιακό με τίτλο Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Από gkapogiannis 14 Νοεμβρίου 2016

εαπ-new-logo

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Σκοπός – Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει διπλωματούχους μηχανικούς, για να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις διοίκησης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει διπλωματούχους μηχανικούς, για να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις διοίκησης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει οι μεταπτ. φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες: ΔΧΤ50 – Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων, ΔΧΤ51 – Τεχνική της Κατασκευής, ΔΧΤ60 – Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων και ΔΧΤ61 – Οικονομικά Τεχνικών Έργων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΧΤ50, οι μεταπτ. φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν σε βάθος και να εφαρμόζουν τις αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, πως οργανώνεται και διοικείται ένα εργοτάξιο ενώ θα έχουν εις βάθος γνώση των πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση τεχνικών έργων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΧΤ51 οδηγεί τους μεταπτ. φοιτητές/τριες να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις αρχές που διέπουν την ανάλυση και τον σχεδιασμό των κατασκευών, τις αρχές τεχνολογίας κατασκευών ενώ έχουν εις βάθος γνώση για τα δομικά υλικά και εξοπλισμός κατασκευής τεχνικών έργων. Η ΘΕ ΔΧΤ60 στοχεύει στην κατανόηση της νομοθεσίας εκτέλεσης τεχνικών έργων, της ασφάλειας εκτέλεσης έργων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και εργοταξίων. Τέλος, με την ΘΕ ΔΧΤ61, οι μεταπτ. φοιτητές/τριες θα γνωρίζουν εις βάθος τις αρχές της οικονομικής των τεχνικών έργων, τον οικονομικό σχεδιασμό και εκτίμηση έργων καθώς και τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό έργων.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 52 Engineering and engineering trades
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0732 Bulding and civil engineering

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486