Νέο ψηφιακό μητρώο υποψηφίων συγκεκριμένων κατηγοριών από το ΑΣΕΠ

Από neolaia.gr Team 29 Ιουλίου 2015

Το ΑΣΕΠ πρόκειται να εντάξει σε μητρώο τους υποψήφιους συγκεκριμένων κατηγοριών και ειδικοτήτων που συμμετείχαν σε προκηρύξεις προηγούμενων ετών σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου (ν.4325/2015), και θα προβεί και στην ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους.

Αρχικά θα δημιουργήσει ένα ψηφιακό μητρώο με τους υποψηφίους, και στη συνέχεια θα κατασκευάσει μια προσωπική καρτέλα για τον καθένα τους, στην οποία θα τους προσφέρει το  δικαίωμα πρόσβασης. Η καρτέλα αυτή θα περιέχει το σύνολο των στοιχείων και των δικαιολογητικών που έχουν καταχωρηθεί μέχρι στιγμής. Όλοι οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία πρόκειται να ενημερωθούν για την ένταξή τους στο ψηφιακό μητρώο αλλά και για τον τρόπο πρόσβασης στην προσωπική τους καρτέλα, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν στο μητρώο θα αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη. Αρχικά θα είναι σε θέση να παρακολουθούν την προσωπική τους καρτέλα (επικαιροποιώντας ηλεκτρονικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά τους). Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα λήψης προσωποποιημένης πληροφόρησης από το ΑΣΕΠ, και θα μπορούν να υποβάλλουν και αίτηση συμμετοχής σε μελλοντικές διαδικασίες επιλογής μέσω ΑΣΕΠ, χωρίς όμως να απαιτείται να επανυποβάλουν τα στοιχεία/δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει στην προσωπική τους καρτέλα στο μητρώο. Με αυτό τον τρόπο οι διαδικασίες επιλογής αυτομάτως θα επιταχυνθούν χρονικά.

Οι προς ένταξη υποψήφιοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ των εξής ειδικοτήτων:

  • Διοικητικού-Οικονομικού
  • Πληροφορικής
  • Νοσηλευτικής
  • Μηχανικών

Όσοι από τους υποψηφίους δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο αυτό θα πρέπει να το δηλώσουν έως τις 28 Αυγούστου 2015, αποστέλλοντας ταχυδρομικά στο ΑΣΕΠ σχετική υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.