Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεματική»

Από neolaia.gr Team 19 Ιουνίου 2015

 

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική» στις παρακάτω κατευθύνσεις:
i) Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
ii) Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής
iii) Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ως 26/06/2015.

Υπενθυμίζουμε ότι στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).

Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και παραλαβή του έντυπου αίτησης στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ομήρου 9, Τ.Κ. 17778, Ταύρος, τηλ. 210-9549400/402, fax 210-9549401) καθώς και στην ιστοσελίδα msc.dit.hua.gr.

[Δελτίο Τύπου]