ΟΠΑ | Προκήρυξη για το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Από neolaia.gr Team 30 Ιανουαρίου 2013

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, απευθύνεται σε νέους απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Τμήματα

Οι Μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργούν δύο τμήματα:

 • Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι πρωινά ή απογευματινά.
 • Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 24 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

Για κάθε ένα από τα ανωτέρω τμήματα προσφέρονται αγγλόφωνα και ελληνόφωνα τμήματα, ενώ για τη φοίτηση απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί με την Υ.Α. Β7/5915/ ΦΕΚ 383-25/2/2004 [η οποία τροποποιήθηκε με τις Y.A. Β7/66974 και 99359/Β7(διόρθωση ΦΕΚ 2104/29-9-09)].

Η διαδικασία αποδοχής αιτήσεων πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013.
 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Παρασκευή 31 Μαΐου 2013.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική – Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 908 (καθημερινά 11:30 – 20.00, υπόψη κας Χολή ή καςΘεολόγου, τηλ. 210-8203633)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη γραμματεία ή το διαδίκτυο.
 • Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης (40€, Aρ. Λογ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 110/48009747).
 • Αντίγραφο διπλώματος / πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Ιδρύματα του εξωτερικού).
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.
 • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 • GΜΑΤ/GRE (μόνο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης).
 • Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας (για φοιτητές μερικής φοίτησης).
 • Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Πληροφορίες

Τέλος για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον σχετικό σύνδεσμο.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486