Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας | ΤΕΙ Μεσολογγίου

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Το Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη και ειδικότερα στην καλλιέργεια λαχανοκομικών και ανθοκομικών ειδών στο θερμοκήπιο και στην ύπαιθρο. Το τμήμα παρέχει γενικότερες γνώσεις στους τομείς της Eδαφολογίας, Φυσιολογίας και Θρέψης φυτών, Φυτοπροστασίας, Kηποτεχνίας κ.α. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας, άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια, Θερμοκήπια, Ανθοκήπιο, Mετεωρολογικό σταθμό, Bοτανικό κήπο και Γεωργικοοικονομικό Σπουδαστήριο εξοπλισμένο με οπτικοακουστικό σύστημα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Γεωργική Χημεία, Μορφολογία- Ανατομία Φυτών, Βιοστατιστική, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Αγρομετεωρολογία, Γεωργική Μηχανολογία

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Εφαρμογές πληροφορικής, Εδαφολογία, Φυσιολογία Φυτών-Βιοχημεία, Γεωργική Οικονομία, Γενετική, Συστηματική Βοτανική
Προαιρετικά μαθήματα: Πολιτική Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συστηματική Βοτανική Μεσογειακής Χλωρίδας

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Τεχνολογία Θερμοκηπίων, Γενική Φυτοπαθολογία, Γενική Οικολογία, Λιπασματολογία, Γενική Λαχανοκομία, Γενική Ανθοκομία

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων, Γενική Εντομολογία, Αρδεύσεις –Στραγγίσεις, Ειδική Λαχανοκομία Ι, Φυτά Εσωτ. Χώρων & Κηποτεχνίας, Αξιοποίηση Εδαφών

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Ειδική Λαχανοκομία ΙΙ, Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών, Δρεπτά Άνθη
Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα (1): Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Φυλλοδιαγνωστική

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Κηποτεχνία – Αρχιτεκτονική Τοπίου, Υδροπονικές Καλλιέργειες, Φυτοπροστασία Ανθοκηπευτικών, Βελτίωση Φυτών
Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα (1): Θρέψη φυτών, Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές μορφές ενέργειας στα Θερμοκήπια
Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα (2): Αστικό και Περιαστικό Πράσινο, Μετασυλλεκτ. Χειρισμοί-Τυποποίηση Ανθοκηπ., Αγροτεχνοοικονομικές Μελέτες, Βιοτεχνολογία-Ιστοκαλλιέργεια

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία

Έρευνα

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των γνωστικών του αντικειμένων και ιδιαίτερα στους τομείς:
παραγωγή υβριδίων λαχανικών. Σήμερα, μετά από δεκαετή προσπάθεια, παράγονται στο Τμήμα ΘΕ.Κ.Α. του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου υβρίδια λαχανικών τα οποία πωλούνται ήδη σε ιδιωτικές εταιρίες.

  • υπολείμματα αγροχημικών στα φυτά και στο περιβάλλον
  • βιοχημεία των φυτών και το οξειδωτικό στρες
  • μελέτη της γενετικής ποικιλότητας εγχώριων ποικιλιών – πληθυσμών φυτών
  • γενετική μελέτη πληθυσμών εντόμων με φυτοπαθογόνο δράση
  • γεωργική φαρμακολογία
  • μοριακή φυτοπαθολογία
  • θερμοκηπιακές κατασκευές