Τμήμα Μηχανολογίας | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Το Τμήμα Μηχανολογίας ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή του να προάγει με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τεχνολογικό τομέα της Μηχανολογίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Μαθηματικά Ι, Φυσική Ι, Χημική τεχνολογία, Τεχνική Μηχανική, Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι – CAD

2ο Εξάμηνο
Μαθηματικά ΙΙ, Φυσική ΙΙ, Αντοχή Υλικών, Πληροφορική, Μηχανολογικό Εργαστήριο ΙΙ, Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ – CAD

3ο Εξάμηνο
Θερμοδυναμική, Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική, Στοιχεία Μηχανών Ι, Μηχανική Ρευστών Ι, Τεχνολογία Υλικών

4ο Εξάμηνο
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ, ΜΕΚ Ι, Υδροδυναμικές Μηχανές, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία

5ο Εξάμηνο
Ηλεκτρικές Μηχανές, Τεχνοοικονομική Ανάλυση

Βιομηχανικός & Κατασκευαστικός Κύκλος
Ψηφιακή Καθοδήγηση/CAM, Βιομηχανικά Συστήματα Κίνησης

Ενεργειακός Κύκλος
Μ.Ε.Κ. ΙΙ, Αναν. Πηγές Ενέργειας

Κύκλος Εγκαταστάσεων
Μετάδοση Θερμότητας, Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Ι

Κύκλος Οργάνωσης και Διοίκησης
Ο.Δ.Β.Ε., Επιχ. Έρευνα και Συστ. Αποφάσεων

Κύκλος Μηχατρονικής
Προχωρημμένος Προγραμματισμός, Τεχνολογία Αισθητήρων – Μετρήσεις

6ο Εξάμηνο
Τεχνολογία Ελέγχου

Μαθήματα Επιλογής (1)
Τεχνολογία και Κοινωνία – Δεοντολογία Επαγγέλματος

Βιομηχανικός & Κατασκευαστικός Κύκλος
Κατασκευαστικές Τεχνολογίες, Συστήματα Βιομηχανικής Συντήρησης

Ενεργειακός Κύκλος
Ατμοστρόβιλοι – Ατμολέβητες, Ηλιακά Συστήματα

Κύκλος Εγκαταστάσεων
Θ.Ψ.Κ. Ι, Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

Κύκλος Οργάνωσης και Διοίκησης
Εμπορική Διαχείρηση Τεχν. Προϊόντων, Διοίκηση Έργου

Κύκλος Μηχατρονικής
Εφαρμογές Μικροελεγκτών, CAD

7ο Εξάμηνο
Τεχνική Νομοθεσία

Βιομηχανικός & Κατασκευαστικός Κύκλος
Βιομηχανικά Συστήματα Ελέγχου, Κατασκευαστική Σύνθεση

Ενεργειακός Κύκλος
Αιολικά Συτήματα, Σύνθεση Ενεργειακών Συστημάτων

Κύκλος Εγκαταστάσεων
Θ.Ψ.Κ. ΙΙ, Ενεργειακή Διαχείρηση Κτιρίων

Κύκλος Οργάνωσης και Διοίκησης
Ολική Ποιότητα – Στατ. Έλεγχος Ποιότητας, Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείρηση

Κύκλος Μηχατρονικής
Μηχατρονικός Σχεδιασμός, Ρομποτική

8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.