Τμήμα Λογιστικής | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η κατάρτιση των σπουδαστών τους ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή μιας κρατικής υπηρεσίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Γενικές Αρχές Λογιστικής – Δεοντολογία Επαγγέλματος, Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Μικροοικονομική, Αστικό Δίκαιο, Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management)
Προαιρετικό Μάθημα (χωρίς πιστωτικές μονάδες): Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εξάμηνο 2ο
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι , Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο & ΝΠΔΔ, Μακροοικονομική, Οικονομικά Μαθηματικά, Εμπορικό Δίκαιο, Αυτοματισμός Γραφείου

Εξάμηνο 3ο
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ, Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ), Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Στατιστική Επιχειρήσεων, Επεξεργασία Στοιχείων και Πινάκων
Επιλογής Υποχρεωτικά ΕΝΑ από: Διοίκηση Αποθεμάτων / Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Δημόσια Οικονομική – Δημοσιονομικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Αγγλικά

Εξάμηνο 4ο
Λογιστική Εταιρειών, Λογιστική Κόστους Ι, Λογιστική ΦΠΑ, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Αγγλική Ορολογία
Επιλογής Υποχρεωτικά ΕΝΑ από: Κλαδικά Λογιστικά Συστήματα , Ποσοτικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις

Εξάμηνο 5ο
Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων, Λογιστική Κόστους ΙΙ, Διεθνείς Εμπορικές & Νομισματικές Σχέσεις, Marketing, Λογιστικές Εφαρμογές Ι
Επιλογής Υποχρεωτικά ΕΝΑ από: Μεθοδολογία Έρευνας – Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων για Επιχειρήσεις με Χρήση Η/Υ, Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Εξάμηνο 6ο
Ελεγκτική, Φορολογική Λογιστική , Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι, Λογιστικές Εφαρμογές ΙΙ
Επιλογής Υποχρεωτικά ΕΝΑ από: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Δημόσιες Σχέσεις – Επιχειρησιακή Επικοινωνία

Εξάμηνο 7ο
Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις , Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
Επιλογής Υποχρεωτικά ΔΥΟ από: Ειδικά Θέματα Λογιστικής , Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης, Εφαρμογές Πληροφορικής στη Διοίκηση, Στρατηγικός Προγραμματισμός, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων, Management Ολικής Ποιότητας, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Οικονομική Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή εργασία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master’s) στη Λογιστική και Ελεγκτική, Τμήματος Λογιστικής
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Business Economics, Finance and Banking (σύμπραξη University of Portsmouth και ΤΕΙ Κρήτης)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.