Τμήμα Ηλεκτρονικής | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Το Τμήμα παρέχει θεωρητική και τεχνική γνώση στον Τομέα της Ηλεκτρονικής και οι δραστηριότητές του εστιάζονται κυρίως στην εφαρμογή των συστημάτων ελέγχου και τηλεπικοινωνιών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α’ Εξάμηνο
Μαθηματικά , Ηλεκτρονικά Στοιχεία, Φυσική, Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι, Τεχνολογία Εξαρτημάτων & Κατασκευές, Οικονομικά Επιχειρήσεων
Επιλογής: Αγγλικά για Ηλεκτρονικούς Ι, Γαλλικά Ι, Γερμανικά Ι

Β’ Εξάμηνο
Μαθηματικά με χρήση Η/Υ Ι, Ηλεκτρονική Ι, Προγραμματισμός Η/Υ, Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ, Ψηφιακά Κυκλώματα Ι, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επιλογής: Αγγλικά για Ηλεκτρονικούς ΙΙ, Γαλλικά ΙΙ, Γερμανικά ΙΙ

Γ’ Εξάμηνο
Μαθηματικά με χρήση Η/Υ ΙΙ, Ηλεκτρονική ΙΙ, Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός., Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, CAD & Κατασκευή ΙΙ, Οργάνωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Επιλογής: Αγγλικά για Ηλεκτρονικούς ΙΙΙ, Γαλλικά ή Γερμανικά ΙΙΙ

Δ’ Εξάμηνο
Μικροϋπολογιστές , Ηλεκτρονική ΙΙΙ, Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ, Σήματα και Συστήματα, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Τεχνικές Μελέτες -Νομοθεσία

Ε’ Εξάμηνο
Μικροηλεκτρονική και VLSI, Αρχιτεκτονική Η/Υ, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Ανάλυση & Σύνθεση Κυκλωμάτων με Η/Υ

1η ομάδα μαθημάτων υποχρεωτικών επιλογής

ΣΤ’ Εξάμηνο
Συστήματα Επεξεργασία & Μετάδοσης Φωνής και Εικόνας, Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών, Ραντάρ και Ραδιοβοηθήματα, Κεραίες και Διάδοση Η/Μ Κυμάτων, Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών σε Τηλεπικοινωνίες

Ζ’ Εξάμηνο
Δίκτυα Η/Υ, Κινητές & Δορυφορικές Επικοινωνίες, Οπτοηλεκτρονική & Οπτικές Επικοινωνίες, Μικροκύματα & Εφαρμογές, Ποιοτικός Έλεγχος

2η ομάδα μαθημάτων υποχρεωτικών επιλογής

ΣΤ’ Εξάμηνο
Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών και Ασαφής Λογική , Αισθητήρια & Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου, Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος και Ηλεκτρικές Μηχανές, Επεξεργασία Φωνής & Εικόνας

Ζ’ Εξάμηνο
Ποιοτικός Έλεγχος, Ηλεκτρονικά Οργάνων Μέτρησης, Δίκτυα Η/Υ, Ρομποτική και Εφαρμογές, Οπτοηλεκτρονική και Lasers

Η’ Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Aσκηση

Εργαστήρια – Τομείς

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής διαιρείται σε τρεις (3) Τομείς που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία και τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών κατανέμονται σε αυτούς. Στους Τομείς εντάσσονται τα Εργαστήρια:

Τομέας Ηλεκτρονικής

 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συσκευών και Πρωτοτύπων (Η.ΣΥ.Π.)
 • Εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής, Laser & Τεχνολογίας Πλάσματος
 • Εργαστήριο Μετρήσεων και Οργανολογίας (ΜΕΤΡ.Ο.)
 • Μηχανουργείο (ΜΗΧ.)

Τομέας Αυτοματισμού και Πληροφορικής

 • Εργαστήριο Αυτοματισμού (ΑΥΤΟ.)
 • Εργαστήριο Προγραμματισμού και Υπολογιστικής Πληροφορικής (Π.Υ.Π.)
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Τ.Υ.)
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Σχεδίασης και Τυπωμένων Κυκλωμάτων (Η.Σ.ΤΥ.Κ.)

Τομέας Τηλεπικοινωνιών

 • Εργαστήριο Μικροκυματικών Επικοινωνιών και Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών (Μ.Ε.ΗΜ.Ε.)
 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΤΗΛ.Σ.Ε.)
 • Εργαστήριο Επικοινωνιακών Δικτύων και Εφαρμογών (Ε.Δ.Ε.)