Τμήμα Λογοθεραπείας | ΤΕΙ Καλαμάτας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Tο Τμήμα Λογοθεραπείας λειτουργεί με την εφαρμογή ενός σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών που παρέχει μαθήματα υποδομής από τους κλάδους της Γλωσσολογίας, Ιατρικής, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής και τα απαραίτητα μαθήματα ειδικότητας στις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και ακοής καθώς και μαθήματα νέων τεχνολογιών. Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίσθηκε από Ομάδα Εργασίας, η οποία συμπεριέλαβε τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης, τις παρατηρήσεις επαγγελματιών του κλάδου, καθώς και παρατηρήσεις από αντίστοιχα τμήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το Πρόγραμμα Σπουδών, εκτός του θεωρητικού μέρους, περιλαμβάνει υποχρεωτική κλινική πρακτική 900 ωρών η οποία πραγματοποιείται σε νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, ιδρύματα και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Η κλινική άσκηση εποπτεύεται από Λογοπαθολόγους/Λογοθεραπευτές, καθηγητές ή συνεργάτες του Τμήματος, με σκοπό την αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση ασθενών από τους σπουδαστές.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α Εξάμηνο
Εισαγωγή στην Λογοπαθολογία
Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
Εξελικτική Ψυχολογία
Ανατομία ακοής, ομιλίας και λόγου
Παιδιατρική
Φωνητική
Προαιρετικό

Β Εξάμηνο
Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές
Γνωστική Ψυχολογία
Ψυχοφυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου
Ηθική και Δεοντολογία του Επαγγέλματος
Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη
Εισαγωγή στη Στατιστική
Προαιρετικό

Γ Εξάμηνο
Ακοολογία
Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές
Κλινική ψυχολογία – Ψυχοπαθολογία
Νευρολογία (ανατομία, φυσιολογία)
Παιδαγωγικές προσεγγίσεις παιδιών με σύνδρομα
Νοηματική Γλώσσα
Προαιρετικό

Δ Εξάμηνο
Κλινικά και Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας
Αποκαταστατική Ακοολογία
Διαταραχές της φωνής
Μαθησιακές δυσκολίες και Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας
Αγγλικά (ορολογία)
Διαταραχές της Κατάποσης – Δυσφαγία
Προαιρετικό

Ε Εξάμηνο
Αφασίες και συναφείς διαταραχές του Λόγου
Ψυχολογία της γλώσσας και Νευρογλωσσολογία
Κλινική Νευροψυχολογία
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Κλινική Άσκηση – 1
Προαιρετικό

Στ Εξάμηνο
Μεθοδολογία της έρευνας και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων
Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας
Αφασίες και συναφείς Διαταραχές στη Ροή της Ομιλίας. Τραυλισμόςκαι Διαταραχές Ροή της Ομιλίας Διγλωσσία/πολυγλωσσία και διαταραχές στη σχολική μάθηση
Κλινική Άσκηση – 2
Προαιρετικό

Ζ Εξάμηνο
Εφαρμογές Η/Υ και νέων Τεχνολογιών στη Λογοπαθολογία
Συμβουλευτική στις διαταραχές επικοινωνίας
Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Κλινική Άσκηση – 3
Προαιρετικό

Η Εξάμηνο
Πρακτική Άσκηση
Πτυχιακή Εργασία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.