Τμήμα Ηλεκτρονικής | ΤΕΙ Λαμίας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του σε θέματα που αφορούν στην έρευνα και τη μελέτη των προβλημάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Φυσική, Ηλεκτρονική Φυσική, Τεχνολογία Ηλ. Εξαρτημάτων, Φυσική Ι, Μαθηματικά Ι, Προγραμματισμός, Αγγλικά Ι

Εξάμηνο 2ο
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων, Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Γραμμικοί Μετασχηματισμοί, Ξένη γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 3ο
Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Μαθηματικά ΙΙ, Πιθανότητες – Στατιστική, Αγγλικά ΙΙΙ

Εξάμηνο 4ο
Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα, Μικροελεγκτές – Μικροεπεξεργαστές, CAD & Κατασκευή, Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Μικροηλεκτρονική – VLSI, Ηλεκτρομαγνητισμός

Εξάμηνο 5ο
Τηλεπικοινωνίες, Συστ. Αυτομάτου Ελέγχου Ι, Θεωρία Πληροφορίας – Κώδικες, Δίκτυα Η/Υ, Τεχνικές Μελέτες – Νομοθεσία

Εξάμηνο 6ο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΣΑΕ ΙΙ, Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι, Ηλεκτρικοί Κινητήρες, Βιομηχανικές Μετρήσεις – Αισθητήρες, Ρομποτική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Μικροκύματα, Οπτικές Επικοινωνίες, Γραμμές Μετάδοσης, Επεξεργασία Ακουστικών Σημάτων

Εξάμηνο 7ο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Βιομηχανικές Εφαρμογές ΣΑΕ, Ψηφιακά ΣΑΕ – PLCs, Αναλυτικά Όργανα, Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ, Interfaces – Μικροελεγκτές – Κάρτες, Ιατρικά Ηλεκτρονικά, Εργασιακό Περιβάλλον

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Τηλεοπτικά Συστήματα, Κεραίες Ραντάρ – Ραδιοβοηθήματα, Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 8ο
Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, Πρακτική άσκηση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.