Τμήμα Ηλεκτρολογίας | ΤΕΙ Καβάλας

Από Γ. Τσαλίκης 21 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών ηλεκτρολογίας είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του, ώστε να είναι ικανοί να ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων ορισμένης δαπάνης (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κινητήρια συστήματα κ.λ.π.).

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Μαθηματικά Ι, Ηλεκτροτεχνία Ι, Φυσική, Μηχανουργείο, Σχέδιο, Ηλεκτροχημεία, Αγγλικά Ι, Εργαλεία Πληροφορικής, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Γερμανικά.

2ο Εξάμηνο
Μαθηματικά ΙΙ, Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ηλεκτρονικά Ι, Προγραμματισμός Η/Υ Ι, Αγγλικά ΙΙ, Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία Περιβάλλοντος, Εισαγωγή στην Τηλεπικοινωνική Τεχνική.

3ο Εξάμηνο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Τεχνική Μηχανική, Ηλεκτρικές Μηχανές Ι, Ηλεκτρονικά ΙΙ, Τεχνολογία Υλικών, Αγγλικά ΙΙΙ, Τεχνολογία Εξαρτημάτων, Σχεδίαση με Η/Υ Ι, Εισαγωγή στην Τηλεπικοινωνιακή Τεχνική, Βάσεις Δεδομένων.

4ο Εξάμηνο
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι, Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Κατασκευές, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ, Ψηφιακά Συστήματα, Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Αγγλικά IV, Θέρμανση-Ψύξη-Αερισμός, Σχεδίασμος με Η/Υ ΙΙ, Μοντ.-Προσ. & Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανικών & Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

5ο Εξάμηνο
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ, Κινητήριες Μηχανές, Παραγωγή Μεταφορά Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι, Ηλεκτρική Κίνηση, Τεχνολογία Μετρήσεων, Ηλεκροτεχνικές Εφαρμογές Ι, Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Μηχανών, Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρονικών Ισχύος, Εκπαίδευση με Η/Υ στα Ηλεκτρονικά Ισχύος & Ηλεκτρική Κίνηση.

6ο Εξάμηνο
Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων, Φωτοτεχνία, Παραγωγή Μεταφορά Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ, Μικροϋπολογιστές, Τεχνικοοικονομικά, Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές ΙΙ, Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας, Εφηρμοσμένη Φωτοτεχνία, Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές, Ηλεκτρικά Οχήματα, Εισαγωγή στην Ρομποτική.

7ο Εξάμηνο
Ηλεκτροτεχνολογικές εφαρμογές, Δίκυα ΗΥ, Φωτοτεχνία, Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Επιχειρησιακή Οικονομία,

8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή άσκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στους ακόλουθους τομείς:

  • Στην εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής για ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα αυτοματισμών και συστήματα παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Στη τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων αυτοματισμού και πληροφοριακών συστημάτων.
  • Στην οργάνωση ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, μονάδων διαχείρισης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδων ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
  • Στην εφαρμογή προτύπων και κανονισμών στη μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συστημάτων και προϊόντων.
  • Στη διαχείριση και εφαρμογή περιβαλλοντικών και νομικών υποχρεώσεων καθώς και των κανονισμών για την ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της εργασίας σε παραγωγικές μονάδες.
  • Στην ικανότητα εφαρμογής ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.
  • Σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας καινοτομίας και ανάπτυξης, που αφορούν στις τεχνικές, στην παραγωγή, στην ολοκλήρωση και στην εφαρμογή στους προαναφερόμενους τομείς.
  • Στην απόκτηση γνώσεων ικανών να οδηγήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ηλεκτρολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.