Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων | ΤΕΙ Ηπείρου

Από Γ. Τσαλίκης 15 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών η ανάδειξη στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να διευθύνουν και να ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητες τους ώστε να διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της τουριστικής επιχείρησης και να εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Μικροοικονομική, Εισαγωγή σε συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας, Εισαγωγή στον τουρισμό, Τουριστική γεωγραφία Ι, Στοιχεία επαγγελματικής μαγειρικής
Επιλογής το ένα από τα δύο Στοιχεία δικαίου, Ευρωπαϊκή ένωση

2ο Εξάμηνο
Μακροοικονομική, Οικονομικά μαθηματικά, Εμπορικό δίκαιο, Τεχνική εστιατορίου,Τουριστική γεωγραφία ΙΙ
Επιλογής το ένα από τα τρία Εφαρμογές πολυμέσων στον τουρισμό, Υπηρεσία ορόφων, Τουριστική ψυχολογία

3ο Εξάμηνο
Στατιστική επιχειρήσεων, Αρχές γενικής λογιστικής, Υπηρεσία υποδοχής, Τουριστικό μάρκετινγκ, Τουριστική κοινωνιολογία
Επιλογής το ένα από τα δύο Τουρισμός – Δημόσια διοίκηση, Εργασιακές σχέσεις

4ο Εξάμηνο
Τουριστική Οικονομία, Μπαρ – Ποτά – Οινολογία, Εργατικό δίκαιο, Ταξιδιωτικοί οδηγοί, Αρχές λογιστικής εταιριών
Επιλογής το ένα από τα δύο Ξενοδοχειακές εφαρμογές με Υ/Η, Εμπορευματογνωσία – Προμήθειες

5ο Εξάμηνο
Συστήματα κρατήσεων με Υ/Η, Δημόσιες σχέσεις τουριστικών επιχειρήσεων, Τήρηση λογαριασμών πελατών, Στοιχεία κοστολόγησης – Έλεγχος, Τουριστικό δίκαιο
Επιλογής το ένα από τα δύο Ψυχαγωγία άθληση πελατών, Δημόσια υγεία

6ο Εξάμηνο
Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και διαχείριση ανθρώπινων πόρων, Αεροπορικοί ναύλοι – Έκδοση εισιτηρίου, Επιβατηγός ναυτιλία
Επιλογής το ένα από τα δύο Έρευνα τουριστικής αγοράς, Διαφήμιση τουριστικών επιχειρήσεων
Επιλογής το ένα από τα δύο Χρηματοδότηση επιχειρήσεων, Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ

7ο Εξάμηνο
Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Αγγλική Τουριστική Ορολογία
Επιλογής το ένα από τα τέσσερα Γαλλική Τουριστική Ορολογία, Γερμανική Τουριστική Ορολογία, Ιταλική Τουριστική Ορολογία, Ισπανική Τουριστική Ορολογία
Επιλογής το ένα από τα δύο Θαλάσσιος Τουρισμός – Τουριστικοί Λιμένες, Επαγγελματικός Τουρισμός
Επιλογής το ένα από τα δύο Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη, Τουριστική Πολιτική

8ο Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Ειδικότερα ο πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων:

  • Ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης.
  • Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνολογικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων.
  • Διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προϊόντα ζητούν οι πιθανοί τουρίστες.
  • Προγραμματίζει την οικονομική και όχι μόνο δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και αυτό που αποτελεί δημιούργημα των ανθρώπων.
  • Διευρευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των τουριστικών πόρων και των τουριστικών προορισμών και κατ’ επέκταση της τουριστικής τους ανάπτυξης.
  • Διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης.
  • Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε μικροτουριστικό και μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει επιθυμητούς εφικτούς σκοπούς.
  • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στον τουρισμό γενικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.