Τμήμα Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου | ΤΕΙ Ηπείρου

Από Γ. Τσαλίκης 15 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να αναδείξει τεχνολόγους ικανούς να μελετούν και να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων αρχιτεκτονικής τοπίου, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία ανθοκομικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων, που σχετίζονται με την ανθοκομία.Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των γεωτεχνικών, βιολογικών και τεχνικών επιστημών στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου καθώς και στην παραγωγή και εμπορία ανθοκομικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων που σχετίζονται με την Ανθοκομία.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Ανόργανη Χημεία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική, Μορφολογία Φυτών

Εξάμηνο 2ο
Γενική Ανθοκομία, Εδαφολογία, Βιοχημεία, Φυσιολογία Φυτών, Γενική Οικολογία, Studio I: Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο

Εξάμηνο 3ο
Συστηματική Βοτανική, Θρέψη – Λίπανση Φυτών, Studio II : Υλικά –Κατασκευές Χώρων Αναψυχής, Χρήση και Λειτουργία Θερμοκηπίων, Γεωμορφολογία – Τοπογραφία
Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Β

Εξάμηνο 4ο
Studio III: Σχεδιασμός – Κατασκευή Κήπων, Αειθαλή Ξυλώδη Καλλωπιστικά , Ποώδη Καλλωπιστικά, Γενική Φυτοπροστασία
Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Β, Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Β

Εξάμηνο 5ο
Δρεπτά Άνθη, Αρδεύσεις – Στραγγίσεις, Ιστορική Εξέλιξη Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυλλοβόλα Ξυλώδη Καλλωπιστικά, Studio IV: Σχεδιασμός Τοπίου
Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Β

Εξάμηνο 6ο
Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Γ, Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Γ, Studio V: Εφαρμογή Η/Υ στο Σχεδιασμό Κήπων, Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Δ, Γλαστρικά Φυτά, Φυτά Εδαφοκάλυψης – Χλοοτάπητες

Εξάμηνο 7ο
Ειδική Φυτοπροστασία, Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Γ, Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Δ, Επιλογής υποχρεωτικό από ομάδα Δ

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση.

Κατ’ επιλογή Μαθήματα Ομάδας Β
Γενετική – Βελτίωση Φυτών, Πολλαπλασιασμός Φυτών, Βιομετρία, Γεωργική Φαρμακολογία, Προπλάσματα – Χρωματολογία, Εδαφ/κή – Χωματ/κές Διαμορφώσεις, Ελεύθερο Σχέδιο, Ανθοκομικά Γεωργικά Μηχανήματα

Κατ’ επιλογή Μαθήματα Ομάδας Γ
Ανθικές Κατασκευές, Φωτισμός Κήπων, Εφαρμογή Η/Υ στον Σχεδιασμό Τοπίου, Κήποι Ειδικής Μορφής (Βραχόκηποι/ Οροφόκηποι), Το Υγρό Στοιχείο στην Αρχ/κή Τοπίου, Τεχνικές Προσομοίωσης στο Σχεδιασμό Τοπίου

Κατ’ επιλογή Μαθήματα Ομάδας Δ
Επαγγελματικές Μελέτες – Τεχνική Νομοθεσία, Κοινωνικοί Παράγοντες στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, Γεωργική Οικονομία, Οργάνωση & Διοίκηση Ανθοκομικών Επιχειρήσεων, Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων, Εισαγωγή στη Λογιστική

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους: Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν: σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε κέντρα γεωργικής εκπαίδευσης, σε οργανισμούς νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε γραφεία μελέτης και εκτέλεσης έργων αρχιτεκτονικής τοπίου, δημιουργίας χλωροτάπητων, μελέτη συστημάτων άρδευσης, θερμοκηπιακών μονάδων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο εμπόριο ανθοκομικών, σε φυτώρια, σε εισαγωγές σπόρων και ανθοκομικού υλικού, σε μονάδες διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού, αγροχημικών κ.ά. στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.