Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 3 Ιανουαρίου 2011

Το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης-Διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Σπουδών βάσει του οποίου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική και επιστημονική λειτουργία του Τμήματος κινείται προς την κατεύθυνση της ανανέωσης και βελτιστοποίησης των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Τμήματος σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στα γνωστικά πεδία της Οργάνωσης, Διοίκησης και Διαχείρισης των νέων δομών που αναπτύσσονται στους Τομείς Υγείας, Πρόνοιας – Κοινωνικής Φροντίδας, Κοινωνικής Ασφάλισης του Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας.
Με τις περιοδικές αναμορφώσεις του Προγράμματος Σπουδών διασφαλίζεται η επιστημονική και εκπαιδευτική εξέλιξη του Τμήματος σε αντιστοιχία με τις τρέχουσες ανάγκες και τις διαμορφούμενες νέες τάσεις ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται μία σύγχρονη – επίκαιρη συμβατότητα του εκπαιδευτικού έργου με τις εξελίξεις που παρατηρούνται στην
επιστήμη, την τεχνολογία και την κοινωνία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Ο Τομέας Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα με τα Συστήματα Υγείας, Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ προσεγγίζει από πλευράς όγκου κατανάλωσης και ύψους δαπανών τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α., εντούτοις από πλευράς απασχόλησης ανθρωπίνων πόρων διαπιστώνεται μια σημαντική απόκλιση. Οι απασχολούμενοι στις υπηρεσίες του τομέα κοινωνικής προστασίας αποτελούν το 6% του συνόλου των απασχολουμένων στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., ενώ αντίστοιχα στην Ελλάδα οι απασχολούμενοι στον τομέα αυτόν ανέρχονται σε ποσοστό 4,5%.

Παράλληλα η αγορά εργασίας με τα 128 δημόσια νοσοκομεία, τις 150 ιδιωτικές κλινικές άνω των 40 κλινών, τα 180 κέντρα υγείας, τα 100 μεγάλα υγειονομικά υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α., τα 200 μεγάλα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα 400 και άνω ιδρύματα, μονάδες και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, τους 1000 και άνω βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους 30 ασφαλιστικούς κλάδους υγείας, έχει επεκταθεί τόσο ώστε η διαχείριση των μονάδων και υπηρεσιών αυτών να απαιτεί στελέχωση σε ανθρώπινους πόρους με υψηλή κατάρτιση σε θέματα σύγχρονης οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης.

Ωστόσο, πλην της διεύρυνσης του τομέα της Κοινωνικής Προστασίας, έχει διαπιστωθεί επίσης η έλλειψη υπάρχοντος εξειδικευμένου προσωπικού σε ζητήματα διοίκησης–διαχείρισης των υπηρεσιών αυτών. Ενδεικτικό είναι ότι μόλις ένα ποσοστό της τάξης του 20% των διοικητικών υπαλλήλων είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου-ΤΕΙ., η πλειοψηφία των οποίων έχουν εκπαιδευτεί μέχρι πρόσφατα σε κλασικού τύπου γνωστικά αντικείμενα των επιστημών διοίκησης και οικονομίας, γνώσεις αναγκαίες μεν αλλά μη επαρκείς πλέον για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων λειτουργικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες που συγκροτούν τον Τομέα της Κοινωνικής Προστασίας στη χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.