Τμήμα Νοσηλευτικής Β΄| ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Ο γενικός αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος είναι να ετοιμάσει Νοσηλευτές γενικών φροντίδων οι οποίοι να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία των ατόμων /ομάδων ή την αυτονομία των ζωτικών φυσικών και διανοητικών λειτουργιών τους, λαμβάνοντες υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.

Προπτυχιακές Σπουδές

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής Β΄ από το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), Ειδικής Υποδομής (ΕΥ), μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), και Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (Δ.Ο. Ν. Α.) και είναι τα παρακάτω ανά κατηγορία:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ/ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ/Μ.Ε.Θ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ
ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Τα Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων αναφέρονται ως εξής :Οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Νοσηλευτής–Νοσηλεύτρια», είναι πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων και έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων σύμφωνα με.το π.δ 351/1989 ΦΕΚ 1591/14-06-1989.  Ειδικότερα, έχουν δικαίωμα απασχόλησης στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:
Νοσηλευτικές πράξεις που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης για κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου ως βιοψυχοκοινωνικής οντότητας, στους τομείς υγιεινής του ιδίου και του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, και υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγιών του.

 • Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους όλων των ηλικιών που πάσχουν από διάφορα νοσήματα.
 • Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου.
 • Λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση.
 • Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας .
 • Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης.
 • Λήψη νοσηλευτικών μέτρων για προαγωγή αναπνευστικής λειτουργίας.
 • Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα.
 • Λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας .
 • Απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα.
 • Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου, και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου στο θάλαμο και υποστήριξη της οικογένειας.
 • Σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους .
 • Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και επισπαστικών.
 • Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του σε θέματα που αφορούν: – τη λειτουργία του νοσοκομείου – τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας – την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή
 • Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα.
 • Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκοπό τη συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι.
 • Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσημα.
 • Βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου και διαφόρων κοινωνικών ιδρυμάτων.
 • Διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς.
 • Συνεργασία στο συντονισμό των ενεργειών για την πρόσληψη θεραπεία και αποκατάσταση.
 • Πράξεις σε απουσία γιατρού.
 • Εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.