Τμήμα Επισκεπτών-τριών Υγείας | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Tο Τμήμα Επισκεπτών-τριών Υγείας (ΕΕΥ) του ΤΕΙ-Α έχει ως στόχο την προπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών ικανών να συμβάλλουν στην προστασία και στην προαγωγή της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος ΕΕΥ καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της “φροντίδας υγείας” με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας, στην προαγωγή της υγείας, και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Ανατομία, Φυσιολογία, Ατομική Περιβαλλοντική Υγιεινή, Μικροβιολογία, Βασικές αρχές Nοσηλευτικής, Πληροφορική Ι
Προαιρετικά: Βιοχημεία, Βασικές αρχές επικοινωνίας

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Παθολογία, Χειρουργική, Βιοηθική-Δεοντολογία στην Υγεία, Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική διεργασία, Πληροφορική ΙΙ, Φαρμακολογία
Προαιρετικά: Αρχές μέθοδοι διδασκαλίας, Γενετική του ανθρώπου

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Παιδιατρική, Μαιευτική-Γυναικολογία, Ψυχιατρική-Νευρολογία, Μεθοδολογία επαγγέλματος Ε.Υ., Ορθοπεδική, Νοσηλευτική ειδικοτήτων
Προαιρετικά: Υγιεινή και Επιδημιολογία στο χώρο του Νοσοκομείου, Αποκατάσταση χρονίως πασχόντων

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Αγωγή και Προαγωγή Υγείας, Επιδημιολογία Ι, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Παρεμβάσεις Ε.Υ., Γενική-Κοινωνική Ψυχολογία, Ογκολογία, Κοινωνιολογία
Προαιρετικά: Συμβουλευτική Υγείας, Εισαγωγή στις επιστήμες της συμπεριφοράς, Οικογενειακός Προγραμματισμός – Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Δημόσια Κοινωνική Υγιεινή, Επιδημιολογία ΙΙ, Μεθοδολογία Αγωγής Υγείας, Διατροφή και Δημόσια Υγεία, Κοινωνιολογία της Υγείας, Κοινωνική Ιατρική-Κοινωνική Παρέμβαση
Προαιρετικά: Νομοθεσία Δημόσιας Υγείας, Εργασιακές Σχέσεις

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Σχολική Υγεία -Παρεμβάσεις Ε.Υ., Βοήθειες, Γεροντολογία-Γηριατρική-Παρεμβάσεις Ε.Υ., Προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας – Εφαρμογές, Βιομετρία-Βιοστατιστική
Προαιρετικά: Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διασφάλιση της ποιότητας στην Π.Φ.Υ.

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, Παρεμβάσεις Ε.Υ., Σεμινάριο τελειοφοίτων, Μεθοδολογία έρευνας στο χώρο της υγείας, Οικονομία της Υγείας, Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία
Προαιρετικά: Διαχείριση του στρες (stress), Εναλλακτικές θεραπείες

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Aσκηση

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι Ε.Ε.Υ. διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες και ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν τη φροντίδα και την προαγωγή της υγείας στο πλαίσιο της πρωτογενούς, της δευτερογενούς και της τριτογενούς πρόληψης. Δίνεται έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα, γεγονός που καθιστά το ρόλο του Ε. Ε. Υ ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο καθώς ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της φροντίδας υγείας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ε .Ε. Υ έχουν δικαίωμα απασχόλησης τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα. Οι κύριοι φορείς απασχόλησης τους αφορούν:

· Κέντρα υγείας

· Κέντρα προστασίας μητρότητας και παιδιού

· Κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού

· Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα

· Κέντρα αιμοδοσίας

· Ιατρικοκοινωνικές υπηρεσίες νοσοκομείων

· Εξωτερικά ιατρεία

· Διαβητολογικά κέντρα

· Αντιφυματικός αγώνας

· Αντικαρκινικός αγώνας

· Αντιαφροδισιακός αγώνας

· Αντιαλκοολικός αγώνας

· Βρεφονηπιακοί σταθμοί

· Σχολική Υγιεινή

· Προστασία νεότητας

· Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού

· Επιδημιολογικές έρευνες διερεύνησης

· Κ .Α. Π .Η.

· Υγιεινή εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.