Υποτροφίες 2011 | Στην Ιατρική από το ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 24 Νοεμβρίου 2010

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει για το πανεπιστημιακό έτος 2009-10, διαγωνισμό για την βράβευση απο τα έσοδα της δωρεάς Έλλης Χας Βασ.Μαλάμου, Ειρήνη Τσούνη – Μαλάμου.

Κριτήρια – Σκοπός

Σε ιατρό, απόφοιτο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, ηλικίας μέχρι 35 ετών, για αδημοσίευτη πρωτότυπη ερευνητική εργασία στον τομέα της παθολογίας, που θα έχει γίνει στις Ελληνικές Πανεπιστημιακές κλινικές. Διδακτορικές διατριβές, εγκεκριμένες ή κατατεθείσες ήδη, αποκλείονται. Δημοσιευθείσες εργασίες γίνονται δεκτές εφ’ όσον δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από τη δημοσίευση.

Ποσό | 1.000,00 Ευρώ

Πληροφορίες | Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου 17 και Χρ. Λαδά 6, Τηλ: 2103689131-4)

Λήξη υποβολής | 23/3/2011

Περισσότερες υποτροφίες, στο Υποτροφίες 2011.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ