Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Τo Πρόγραμμα Σπουδών έχει σκοπό την άρτια κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων στον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή Δομικών, Υδραυλικών, Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος.

Προπτυχιακές Σπουδές

1o ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
Μαθηματικά Φυσική Tεχνική μηχανική Τεχνικές σχεδιάσεις Oικονομική θεωρία και πολιτική Πληροφορική και Η/Υ Παραστατική και προβολική γεωμετρία Ξένη γλώσσα και τεχνική ορολογία Ι

2o ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)
Μαθηματικά ΙΙ Φυσική ΙΙ Tεχνική μηχανική ΙΙ Πιθανότητες – Στατιστική Δομικές μηχανές Ξένη γλώσσα και τεχνική ορολογία ΙΙ

3o ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
Μαθηματικά ΙΙΙ Tεχνική μηχανική ΙΙΙ Τεχνική γεωλογία Γεωδαισία Ι Oικοδομική Ι Δομικά υλικά Εισαγωγή σε προγράμματα CAD και GIS

4o ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)
Συγκοινωνιακή τεχνική Στατική Ι Oικοδομική ΙΙ Μηχανική των ρευστών Αριθμητικές μέθοδοι στην επιστήμη του Πολ.Μηχανικού Γεωδαισία ΙΙ & εφαρμογές Αποτυπώσεων Περιβαλλοντική τεχνική

5o ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
Οδοποιία Ι Στατική ΙΙ Υδραυλική Εδαφομηχανική Ι Σχεδιασμός των μεταφορών Επιλογή ενός από τα παρακάτω: Φιλοσοφία των τεχνικών επιστημών, Ιστορία της τεχνολογίας & η επιστήμη του Πολ.Μηχανικού, Δίκαιο του περιβάλλοντος

6o ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)
Οδοποιία ΙΙ Στατική ΙΙΙ Υδρολογία Εδαφομηχανική ΙΙ Σιδηροπαγές σκυρόδεμα Ι Υπόγεια υδραυλική Μεταλλικές κατασκευές Ι Επιλογή ενός από τα παρακάτω: Στοιχεία δικαίου, εργατικής & τεχνικής νομοθεσίας, Οργάνωση τεχνικών επιχειρήσεων & υπηρεσιών (επιχειρηματικότητα)

7o ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
Σιδηροπαγές σκυρόδεμα ΙΙ Ύδρευση Οικισμών Θεμελιώσεις –Αντιστηρίξεις τεχνικών έργων Μεταλλικές κατασκευές ΙΙ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πειραματική αντοχή υλικών Ελαστοπλαστική ανάλυση κατασκευών Πεπερασμένα στοιχεία
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Τεχνική γεωλογία έργων Πολ. Μηχ. Εδαφοδυναμική Εργαστήριο εδαφομηχανικής
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Μελέτη – Κατασκευή οδοστρωμάτων Δημόσιες συγκοινωνίες
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αριθμητικές μέθοδοι στην υδραυλική & υδραυλικά έργα Επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων

8o ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)
Ακτομηχανική – Λιμενικά έργα Δυναμική των κατασκευών Ι Σιδηροπαγές σκυρόδεμα ΙΙΙ Αποχέτευση οικισμών
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προεντεταμένο σκυρόδεμα Θεωρία και αριθμητικές μέθοδοι πλακών και δίσκων Προχωρημένη τεχνολογία υλικών Βραχομηχανική Γεωτεχνικές χωμάτινες κατασκευές Υπολογιστική γεωτεχνική μηχανική
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σιδηροδρομική Συστήματα μεταφορών Βελτίωση ροής οχημάτων και ήπια μέσα μεταφορών Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και περιβαλλοντική διαχείριση οδικών συγκοινωνιακών έργων
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Διαχείριση υδατικών πόρων Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων Στοχαστική Υδρολογία Επιλογή ενός από τα παρακάτω: Μαθηματικά ομοιώματα ρύπανσης, Χημεία των φυσικών υδατικών συστημάτων

9o ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός έργων Διαχείριση έργων Πολιτικού Μηχανικού Κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού Σ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ελαστική ευστάθεια Δυναμική των κατασκευών ΙΙ Επιλογή ενός από τα παρακάτω: Ειδικά θέματα οπλισμένου σκυροδέματος, Μεταλλικές κατασκευές ΙΙΙ, Γεφυροποιία
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γεωτεχνική σεισμική μηχανική Επιλογή ενός από τα παρακάτω: Περιβαλλοντική Γεωτεχνική μηχανική Ειδικά θέματα εδαφομηχανικής Βαθειές θεμελιώσεις και διαφράγματα αντιστήριξης
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Διαχείριση οδών και οδικών έργων Οικονομική των μεταφορών Επιλογή ενός από τα παρακάτω: Αεροπορικός σχεδιασμός και μεταφορές, Θαλάσσιες μεταφορές, Ειδικά θέματα οδοποιίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Περιβαλλοντική ρευστομηχανική Συστήματα υδατικών πόρων Πειραματική υδραυλική Επιλογή ενός από τα παρακάτω: Παράκτια Ωκεανογραφία, Εγγειοβελτιωτικά έργα, Φράγματα, Ανάλυση επικινδυνότητας και αποφάσεων στα υδραυλικά έργα

10o ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασία
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σήραγγες και υπόγεια έργα
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Μέθοδοι προσομοίωσης κατασκευών
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Οδική Ασφάλεια
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Κυματομηχανική
Στα πλαίσια του διατμηματικού προγράμματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας προσφέρονται δύο μαθήματα που μπορούν να επιλεγούν από τους φοιτητές από το 7ο εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα αυτά είναι: Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (χειμερινό εξάμηνο) Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (εαρινό εξάμηνο)

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σπουδές με τίτλο “ Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού ” στο ΤΠΜ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.