Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης | Παν. Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Η αποστολή του Π.Τ.Π.Ε., που είναι η διδασκαλία και η έρευνα γύρω από την ευαίσθητη περίοδο κατά την οποία διαμορφώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, μας υποχρεώνει, διδάσκοντες και φοιτητές, να αναζητούμε κάθε στιγμή τις πιο πρόσφορες, δημιουργικές και νεωτερικές μεθόδους που αξιοποιούν τα επιστημονικά δεδομένα, προάγουν τη γνώση και βοηθούν τους αποφοίτους στην παραπέρα εξειδίκευση των ενδιαφερόντων τους.

Ως προς τον επιστημονικό προγραμματισμό των σπουδών, υπάρχει στόχος να συνδεθεί η παιδαγωγική θεωρία και έρευνα με την εκπαιδευτική πράξη και το αντίστροφο. Καθοριστική καινοτομία για την αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών είναι η εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, ενός νέου πλαισίου πρακτικής άσκησης που διευρύνεται σε όλα τα έτη σπουδών, με την επωνυμία «Ασκήσεις Παιδαγωγικών Εφαρμογών».

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο εξάμηνο
Νεότερη ελληνική ιστορία (1204-1830) Υποχρ. 3 3 Γλωσσικό υλικό για το νηπιαγωγείο Υποχρ. 3 3 Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Υποχρ. 3 3 Ζητήματα Κοινωνικού Αποκλεισμού στο Νηπιαγωγείο Επιλ. 3 3 Εισαγωγή στη Κοινωνιολογία Επιλ. 3 3 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Επιλ. 3 3 Κινητική Αγωγή Επιλ. 3 3 Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία Υποχρ. 3 3 Βασικές Εφαρμογές Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Υποχρ. 3 3 Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου Υποχρ. 3 3 Ιστορία της Τέχνης: Παιδική ζωγραφική και μοντέρνα τέχνη Επιλ. 3 3

2ο εξάμηνο
Εικαστικές Τέχνες: Υλικά &Τεχνικές Μικροκατασκευών Υποχρ. 3 3 Μουσική και διδακτική της μουσικής στην προσχολική εκπαίδευση Υποχ 3 3 Θεωρία Προσχολικής Εκπαίδευσης Υποχρ. 3 3 Τάσεις σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας Επιλ. 3 3 Η Αφήγηση στην Προσχολική Εκπαίδευση Επιλ. 3 3 Εισαγωγή στην Κοινωνική Παιδαγωγική Υποχρ. 3 3 Μάθηση με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνίας Επιλ. 3 3 Κοινωνιο-γνωστική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία Επιλ. 3 3 Δραστηριότητες Νηπιαγωγείου και Αναλυτικά Προγράμματα Επιλ. 3 3 Nεότερη Eλληνική Iστορία (19ος – 20ος αι.) Επιλ. 3 3 Σύγχρονοι Προβληματισμοί της Μουσικής Παιδαγωγικής Υποχρ. 3 3 Εικαστικές Δημιουργίες Υποχρ. 3 3 Υλικά & Τεχνικές Γλυπτικής και Κολλάζ Επιλ. 3 3 Εισαγωγή στις Πλαστικές Τέχνες και Αισθητική Καλλιέργεια Επιλ. 3 3 Εξελικτική Ψυχολογία: Η Ανάπτυξη του Παιδιού ως μια Διαδικασία Μάθησης Υποχ 3 3

3ο εξάμηνο
Το γυναικείο φύλο στην παιδική λογοτεχνία Επιλ. 3 3 Βιολογία Επιλ. 3 3 Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ι Επιλ. 3 3 Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής διαδικασίας Υποχρ. 3 3 Δημιουργικότητα και Μέσα Έκφρασης Επιλ. 3 3 Υλικά και Τεχνικές της Ζωγραφικής και της Χαρακτικής Επιλ. 3 3 Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης Υποχρ. 3 3 Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Τέχνη Υποχρ. 3 3 Εξελικτική Ψυχοπαθολογία: Προσαρμογή, Ομάδες Υψηλού Κινδύνου και Διαταραχές της Συμπεριφοράς Επιλ. 3 3

4ο εξάμηνο
Κοινωνικά Θέματα Προσχολικής Παιδαγωγικής Υποχ 3 3 Μύηση των νηπίων σε έννοιες των Φυσικών Επιστημών Υποχ 3 3 Δραστηριότητες και παιδαγωγικό υλικό για τη φύση και το περιβάλλον Επιλ. 3 3 Διδακτική πρώτης ανάγνωσης και γραφής Υποχρ. 3 3 Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΙΙ Επιλ. 3 3 Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Διαδικτύου Επιλ. 3 3 Μουσεία και εκπαίδευση Υποχ 3 3 Η διαμόρφωση της προσωπικότητας: Θεωρία και έρευνα. Επιλ. 3 3 Ιστορικοί τόποι και Περιβάλλον: Διδακτικές Προσεγγίσεις για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επιλ. 3 3 Διδακτική Πράξη και Ανάπτυξη Μαθηματικής Σκέψης στις Μικρές Ηλικίες Υποχρ. 3 3 Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών και Προσχολική Εκπαίδευση Υποχρ. 3 3 Προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική Μουσικού Αυτοσχεδιασμού Επιλ. 3 3 Κατασκευή Κούκλας Επιλ. 3 3

5ο εξάμηνο
Ψυχαναλυτικές Προσεγγίσεις του Φύλου Επιλ. 3 3 Ειδικά Θέματα της Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών Επιλ. 3 3 Κοινωνική ψυχολογία Ι Υποχ 3 3 Επιλεγμένα κείμενα κοινωνικής ψυχολογίας Επιλ. 3 3 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου Επιλ. 3 3 Διαπολιτισμική-Αντιρατσιστική Εκπαίδευση Επιλ. 3 3 Διδακτική της ιστορίας και μουσεία Επιλ. 3 3 Συμβουλευτική Ψυχολογία Επιλ. 3 3 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Υποχ 3 3 Τεχνολογία και Μαθηματικά: Παιδαγωγικό Υλικό και Θεματικά Σχέδια Εργασίας Επιλ. 3 3 Εργαστήρι Μουσικής Παιδαγωγικής Επιλ. 3 3 Κλινική Παιδοψυχολογία Επιλ. 3 3

6ο εξάμηνο
Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ Επιλ. 3 3 Μυθοπλασία Μικρών Ιστοριών – Δημιουργική Γραφή Επιλ. 3 3 Γενετική και κληρονομικότητα Επιλ. 3 3 Δραστηριότητες γραμματισμού στο νηπιαγωγείο Επιλ. 3 3 Μουσεία και εκπαιδευτικά προγράμματα Επιλ. 3 3 Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου Επιλ. 3 3 Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Υποχρ. 3 3 Σχολική Ψυχολογία Υποχ 3 3
7ο εξάμηνο
Διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών για περιβαλλοντικά θέματα Επιλ. 3 3 Διατροφή περιβαλλοντικοί παράγοντες και υγεία Επιλ. 3 3 Θεωρία του υλικού πολιτισμού και εκπαίδευση Επιλ. 3 3 Ερευνητικές προσεγγίσεις του Παιδικού Σχεδίου Επιλ. 3 3 Eφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας Επιλ. 3 3 Nεότερη Eλληνική Iστορία: κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις Επιλ. 3 3 Κοινωνικό Φύλο Μαθηματικά και Τεχνολογία Επιλ. 3 3 Ποιοτική Μεθοδολογία: Εθνογραφικές Μελέτες σε Χώρους Πρακτικής Μαθηματικών και Τεχνολογίας Επιλ. 3 3 Η Λειτουργία της Σύνθεσης στη Δημιουργική Μουσική Παιδαγωγική: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Παιδαγωγικές Εφαρμογές Επιλ. 3 3 Εικαστικές Τέχνες και Νέες Τεχνολογίες Επιλ. 3 3

8ο εξάμηνο
Ποιοτική Μεθοδολογία: Ιστορίες Ζωής και Γενεαλογικά Δένδρα Επιλ. 3 3 Εφαρμογές κοινωνικής ψυχολογίας και συγγενείς κλάδοι Επιλ. 3 3 Εργαστηριακές ασκήσεις βιολογίας Επιλ. 3 3 Η διαδικασία της αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση Επιλ. 3 3 Χώρος και διαδικασίες αγωγής και μάθησης Επιλ. 3 3 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού Επιλ. 3 3 Μουσειολογία και Μουσειοπαιδαγωγική της τέχνης Επιλ. 3 3 Εφαρμογές Μεθόδων Κλινικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση Επιλ. 3 3

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Τμήματος, μπορούν να απασχοληθούν ως Νηπιαγωγοί σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, σε Δημοτικούς και Ιδιωτικούς Παιδικούς σταθμούς, σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα ψυχαγωγίας παιδιών προσχολικής ηλικίας (παιδότοποι), σε παιδικές κατασκηνώσεις και άλλες εποχιακές απασχολήσεις

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.